Traficom käynnistää yt-neuvottelut - vähennystarve enintään 120 henkilöä

Traficom_liivi(päivittynyt klo 22.36) Liikenne- ja viestintävirasto Traficom aloittaa 2. joulukuuta 2020 lähes koko henkilöstöään koskevat yt-neuvottelut. Tavoitteena on tasapainottaa viraston taloustilannetta, turvata viraston perustehtävien jatkuvuus sekä palvelut kansalaisille ja organisaatioille. Mahdolliset henkilöstövähennykset kohdistuisivat suunnitelmien toteutuessa enintään 120 henkilöön.

Traficom suunnittelee taloutensa tasapainottamista, jotta se voisi jatkossakin turvata palvelut kansalaisille ja organisaatioille. Suunnitelluilla rakenne- ja tehtävämuutoksilla varmistettaisiin kyky vastata myös tulevaisuuden tarpeisiin.

Traficom työllistää yli 900 henkilöä 15 paikkakunnalla. Traficom muodostettiin, kun Trafi, Viestintävirasto ja tietyt Liikenneviraston toiminnot yhdistettiin 1.1.2019.

Enintään 120 henkilöä koskevien mahdollisten henkilöstövähennysten lisäksi yt-neuvotteluissa haetaan säästöjä myös muista kohteista esimerkiksi toimintatapoja tehostamalla ja prosesseja kehittämällä. Yt-neuvotteluissa ei esitetä muutoksia alueellisten toimipisteiden määrään.

Toteutetuista ja suunnitelluista säästötoimenpiteistä huolimatta viraston kustannustoteuman arvioidaan muodostuvan merkittävästi rahoituskehystä suuremmaksi niin vuonna 2020 kuin lähivuosinakin. Valtiontalouden kiristyvän tilanteen ei odoteta mahdollistavan budjettirahoituksen kasvattamista.

Koronan vaikutuksesta viraston tulokertymän ennakoidaan alenevan vuosina 2020–2021, ja pandemian arvioidaan vaikuttavan liikennesektoriin merkittävästi ainakin seuraavan kolmen vuoden ajan.

Traficom tarjoaisi mahdollisesti irtisanottaville henkilöille tukea työllistymiseen. Toimenpiteiden suunnittelu on aloitettu mahdollisten irtisanomisten varalta ja tukitoimet ovat tärkeä neuvotteluissa käsiteltävä aihe.

Yt-neuvotteluja on varauduttu jatkamaan 20. tammikuuta 2021 saakka.

Työntekijöitä edustavat ammattiliitto Pro ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ovat peräänkuuluttaneet liikenne- ja viestintäministeriön toimia yt-neuvotteluihin. Traficom on LVM:n alainen virasto.

Liikenne- ja viestintäministeriö totea ettei se ole yhteistoimintaneuvottelun osapuoli. Ministeriö kuitenkin edellyttää, että asiat käsitellään ja ratkaisuja haetaan avoimessa yhteistoiminnan hengessä osapuolten välillä.

Ministeriö edellyttää, että yhteistoimintaneuvottelun perusteella tehtävät ratkaisut arvioidaan ja perustellaan huolellisesti ja tieto näistä perusteluista toimitetaan tiedoksi myös ministeriölle.

Päivitys kello 22.36: Lisätty LVM:n vastaus ammattiliittojen tiedusteluun.