Uudet laajarunkokoneet siivittivät Finnairin matkustajamäärän kasvua marraskuussa

Finnair_A350_ldgFinnair kuljetti marraskuussa 1 084 000 matkustajaa eli 10,6 % enemmän kuin vuoden 2018 vastaavalla jaksolla. Lyhyestä AKT:n tukilakosta huolimatta matkustajakäyttöasteen kasvu jatkui siis vahvana, mutta lakko vaikutti kuitenkin rahdin lukuihin. Erityisesti matkustajamäärän kasvu tuli kolmen A350-900 -koneen tuoman kapasiteetin myötä.

Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi marraskuussa 9,4 %. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 13,1 %, ja matkustajakäyttöaste nousi 2,5 prosenttiyksikköä vertailukaudesta 77,1 %:iin. 

Kaukoliikenteen osalta kapasiteettia kasvattivat vertailujakson jälkeen käyttöön otetut kolme uutta A350-900 -lentokonetta. Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) nousi 8,3 % vertailukaudesta, mikä johtui etenkin Hongkongin lentojen kaksinkertaistamisesta, lisävuoroista Bangkokiin sekä uudesta reitistä Daxingin kentälle Pekingiin, vaikka tukilakko vaikuttikin Aasian-lentoihin.

Pohjois-Amerikan kapasiteetti nousi viime vuoteen verrattuna 45,6 % maaliskuussa avatun uuden Los Angelesin -reitin sekä Chicagon-reitin lisävuorojen vuoksi. 

Euroopan-liikenteen tarjonta kasvoi 5,8 %. Kasvuun vaikuttivat lisäistuimet osassa nykyisiä kapearunkokoneita sekä muutokset verkostossa. Kasvu kohdistui erityisesti Lontoon-reitille sekä uusiin kohteisiin Hannoveriin ja Trondheimiin. Kotimaan liikenteen kapasiteetti laski 2,1 % pääasiassa liikenneohjelmamuutosten vuoksi.

Myydyt henkilökilometrit kasvoivat 9,6 % Aasian-liikenteessä, 45,6 % Pohjois-Amerikan liikenteessä, 12,6 % Euroopan-liikenteessä ja 6,8 % kotimaan liikenteessä. Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 78,4 %, Pohjois-Amerikan-liikenteen 75,3 %, Euroopan-liikenteen 77,1 % ja kotimaan liikenteen 66,7 %. 

Matkustajamäärät kasvoivat Aasian-liikenteessä 9,8 %, Pohjois-Amerikan -liikenteessä 41,5 %, Euroopan-liikenteessä 12,5 % ja kotimaan liikenteessä 2,1 %. 

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat marraskuussa 3,8 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit laskivat 3,9 %. Posti- ja tukilakko vaikuttivat merkittävästi rahdin lukuihin marraskuussa. Lisäksi yleinen maailmankaupan epävarmuus painoi edelleen marraskuussa globaalia lentorahtimarkkinaa ja se näkyi erityisesti Finnairin rahtimarkkinoilla Aasiassa.

Finnairin lennoista 86,1 % (85,6 %) saapui marraskuussa aikataulussa.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet marraskuu 2019 

   marraskuu  muutos %  vuoden 2019 alusta  muutos % 
Koko liikenne yhteensä             
Matkustajat 1 000  1 083,7  10,6  13 496,4  10,2 
Tarjotut henkilökilometrit milj,  3 618,7  9,4  43 273,5  11,2 
Myydyt henkilökilometrit milj,  2 790,4  13,1  35 509,9  11,0 
Matkustajakäyttöaste %  77,1  2,5p  82,1  -0,2p 
Rahti ja posti tn  14 855,4  -1,0  159 471,0  10,2 
Tarjotut tonnikilometrit   537,8  10,2  6 342,0  10,8 
Myydyt tonnikilometrit  342,0  8,0  4 185,3  10,7 
             
Aasian reittiliikenne        
Matkustajat 1 000  185,9  9,8  2 353,7  6,7 
Tarjotut henkilökilometrit milj,  1 781,0  8,3  21 324,2  10,5 
Myydyt henkilökilometrit milj,  1 396,9  9,6  17 790,0  6,9 
Matkustajakäyttöaste %  78,4  0,9p  83,4  -2,8p 
             
Euroopan reittiliikenne             
Matkustajat 1 000  653,8  12,5  8 592,6  12,8 
Tarjotut henkilökilometrit milj,  1 328,8  5,8  16 507,0  9,8 
Myydyt henkilökilometrit milj,  1 024,8  12,6  13 400,5  13,1 
Matkustajakäyttöaste %  77,1  4,6p  81,2  2,4p 
             
Pohjois-Amerikan reittiliikenne         
Matkustajat 1 000  33,6  41,5  422,9  27,6 
Tarjotut henkilökilometrit milj,  340,7  45,6  3 742,1  30,0 
Myydyt henkilökilometrit milj,  256,5  45,6  3 205,3  32,4 
Matkustajakäyttöaste %  75,3  0,0p  85,7  1,6p 
             
Kotimaan reittiliikenne            
Matkustajat 1 000  210,5  2,1  2 127,2  1,5 
Tarjotut henkilökilometrit milj,  168,2  -2,1  1 700,2  0,9 
Myydyt henkilökilometrit milj,  112,1  6,8  1 113,9  2,1 
Matkustajakäyttöaste %  66,7  5,6p  65,5  0,8p 
             
Rahtiliikenne         
- Euroopan rahtiliikenne tn  3 311,1  19,9  31 982,6  57,7 
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn  1 245,4  29,6  12 673,1  31,2 
- Asian rahtiliikenne tn  10 256,9  -8,7  114 279,7  7,4 
- Kotimaan rahtiliikenne tn  42,1  -22,9  535,7  3,1 
Rahti reittiliikenteessä yhteensä  14 855,4  -1,0  159 471,0  16,5 
Rahtilento tn** 
Kokonaisrahti- ja posti tn  14 855,4  -1,0  159 471,0  10,2 
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj,  147,5  3,8  1 720,2  14,2 
Myydyt rahtitonnikilometrit milj,  92,4  -3,9  1 007,2  10,0 
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj,  147,5  3,8  1 720,2  15,4 
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj,  92,4  -3,9  1 007,2  11,6 
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* %  62,6  -5,0p  58,6  -2,2p 
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* %  56,2  2,7p  56,3  4,5p 
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* %  68,8  -8,9p  63,5  -4,8p 
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* %  62,6  -5,0p  58,6  -2,0p 

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia 

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne 

  • Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä) 

  • Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä 

  • Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä 

  • Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä 

  • Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä 

  • Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä 

  • Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä