Uusi lennonjohtojärjestelmä varmistaa Helsinki-Vantaan lentoaseman tarvitseman kapasiteetin

ATC_estripHelsinki-Vantaan lentoasemalla siirrytään käyttämään asteittain sähköistä lentoliikenteen hallintajärjestelmää. Uuden järjestelmän käyttöönoton tavoitteena on varmistaa sujuva ja turvallinen palvelu liikenteen kasvaessakin. Näin luodaan edellytykset sille, että Helsinki-Vantaan lentoasema voi palvella lentomatkustajia maailmanluokan vaihtoasemana.

ATC_HKTWR"Uudistuksen lähtökohtana ovat lentoliikenteelle annettavan palvelun turvallisuus, kapasiteetin lisääminen sekä lennonjohtajien työviihtyvyys ja työergonomia. Uudistuksen avulla vahvistamme Finavian asemaa vahvana lentoasematoimijana", sanoo Finavian lennonvarmistusliiketoiminnan johtaja Anne Ilola.

"Lennonjohtojärjestelmien kehittämistyössä olemme Euroopassa kärkipäässä, ellemme jopa edelläkävijöitä. Finavian vahvoja osaamisalueita ovat joustavat ilmatilaratkaisut, lennonjohtomenetelmät ja niiden suunnittelu sekä lennonvarmistusalan koulutus".

Uusi järjestelmä on luokassaan maailman modernein. Se yhdistää ainutlaatuisella tavalla lennonjohdon antamat reittiselvitykset, luvat liikkua alueella ja valvontatutkajärjestelmän tuottaman tilannekuvan. Järjestelmän integraatio kentän kiitotievalo-ohjausjärjestelmään mahdollistaa kenttävalojen automaattisen ohjauksen ja siten lisäturvaverkon asiakkaillemme.

EFHK_TWR_uudistusSähköisen lentoliikenteen hallintajärjestelmällä, eli niin sanotulla eSTRIP-järjestelmällä, hallitaan lentoasema-alueen lentoliikennettä, rullausselvityksiä sekä lentoaseman ajoneuvoliikennettä. Kiitotiellä ja rullaustiellä liikkuminen edellyttää lennonjohdon antamaa lupaa, mitä hallitaan jatkossa sähköisellä työkalulla.

Järjestelmä korvaa paperiseen lentolistaan perustuvan työmenetelmän ja mahdollistaa entistä sujuvamman ja tehokkaamman liikenteen hallinnan Suomen päälentoasemalla.

Lentoasema-alueella liikkuvat ajoneuvot varustetaan radiolähettimellä ja paikannusjärjestelmällä, joiden avulla lennonjohdolla on käytössään lentokoneiden lisäksi myös maa-ajoneuvojen osalta reaaliaikainen tilannekuva automaattisesti päivittyvin tunnistein.

EFHK_TWR_2Järjestelmän käyttöönottoa edelsi kesällä 2010 suoritettu täydellinen lähilennonjohdon saneeraus. Lähilennonjohdon eli tornin työympäristö ja tekniset järjestelmät uusittiin sekä mahdollistettiin ergonominen kokonaisuus eSTRIP-järjestelmän käytölle.

Finavia kehittää Suomessa 25 lentoaseman verkkoa ja koko maan kattavaa lennonvarmistusjärjestelmää. Lentomatkustajien määrä Finavian lentoasemilla on kasvanut tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla 18 prosenttia edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Euroopan ja Aasian välisen liikenteen kasvun ansiosta Suomesta on Pohjois-Euroopan kattavimmat suorat lentoyhteydet Aasiaan ja monipuolinen reittiverkosto eri puolille Eurooppaa.