Uusia turvatoimia kaikille Yhdysvaltoihin suuntautuville lennoille

TurvajonoUusi näkyviä ja näkymättömiä turvalijärjestelyjä otetaan lähiviikkojen ja kuukausien aikana käyttöön kaikilla Yhdysvaltoihin suuntautuvilla lennoilla. USA:n kotimaan turvallisuudesta vastaava DHS ilmoitti 28. kesäkuuta muutoksista, joilla vastataan terrorismin tuomiin nopeasti muuttuviin uhkakuviin. Matkustajien tulee varautua lisätarkastuksiin, jotka ovat aiempaa laajempia.

DHS:n Uudet määräykset koskevat 280 lentokenttää ja 180 lentoyhtiötä 105 maasta. Yhdysvaltoihin suuntautuu näiltä lentokentiltä päivittäin keskimäärin 2100 kansainvälistä lentoa, joilla kulkee keskimäärin 325 000 matkustajaa. Myös maan sisäisten lentojen turvatarkastuksia on muutettu.

"On aika nostaa lentoturvallisuuden lähtötasoa maailmassa. Meidän on otettava käyttöön uusia toimia kaikkialla matkustajien turvallisuuden varmistamiseksi", totesi DSH:n johtaja John Kelly lausunnossaan 28. kesäkuuta.

Käytännössä turvallisuustoimet ovat  mm. matkustajien tarkempaa seulontaa, keskittymistä henkilökohtaisiin elektronisiin laitteisiin ja uusiin turvajärjestelyihin lentokoneiden ja matkustaja-alueiden ympärillä. Käyttöön otetaan myös uutta kehittyneempää teknologiaa läpivalaisutoimissa ja perustetaan uusia ns. preclearance-paikkoja.

Uudet määräykset koskevat myös Suomea ja Helsinki-Vantaan lentoasemaa sekä Yhdysvaltoihin operoivaa Finnairia.

USA:n DHS ja turvatarkastuksista vastaava TSA (Transportation Security Administration) tekevät lähiviikkojen ja kuukausien aikana yhteistyöt ilmailualan toimijoiden kanssa uusien menetelmien käyttöönottamiseksi.

Osa muutoksista otetaan käyttöön välittömästi. Räjähdeainejäämien havaitsemisen osalta aikaa käyttöönottoon on 21 päivää ja viimeisetkin vaatimukset on täytettävä 120 päivän kuluessa.

Ne osapuolet, jotka eivät ota uusia menetelmiä käyttöön annettavassa aikaikkunassa tulevat todennäköisesti saamaan eteensä entistä tiukempia turvavaatimuksia. Määräyksien noudattamatta jättäminen voisi johtaa myös täydelliseen lentokieltoon.

Maaliskuussa kymmentä lentoasemaa koskevasta määräyksestä eli ns. läppärikiellosta ollaan jopa mahdollisesti luopumassa mikäli kyseiset kentät ottavat uudet määräykset käyttöön ja läpäisevät TSA:n tarkastukset.

DHS:n arvioiden mukaan terroristiryhmät pyrkivät usein eri tavoin vaikuttamaan ilmailualaan ja ne etsivät keinoja turvatoimien kiertämiseksi. Viranomaiset vakuuttavat lentomatkustuksen säilyvän edelleen turvallisena, kun tilannetta seurataan aktiivisesti ja reagoidaan tarvittavin muutoksin.

Lue myös: