Venäjä ja Valko-Venäjä tekevät sotilaallisen tarkastuksen Suomeen - alueella ACE 17

nordicchallenge_net_LuftforsvaretVenäjä johtaa monikansallisen ETYJ:n Wienin asiakirjan 2011 mukaisen luottamusta ja turvallisuutta lisäävän (LTL) tarkastuksen Suomessa 29. toukokuuta ja 1. kesäkuuta 2017 välisenä aikana. Kohteena olevalla alueella on parhaillaan käynnissä Ilmavoimien johtama monikansallinen Arctic Challenge Exercise 2017 -harjoitus.

Tarkastusryhmään kuuluu kolme venäläistä upseeria ja yksi valko-venäläinen upseeri. Ryhmän jäsenillä on diplomaattistatus.

Ryhmää johtaa eversti Sergei Logatchev. Suomalaisen yhteysupseeriryhmän johtajana toimii eversti Sami-Antti Takamaa Karjalan prikaatista. Osallistuvat maat ovat Venäjä ja Valko-Venäjä.

Tarkastettavaksi määritetyllä alueella sijaitsevat seuraavat esikunnat ja joukko-osastot: Jääkäriprikaati, Lapin lennosto sekä maavoimien harjoitus ARMY NORTH17 Rovajärvellä.

Pohjois-Suomessa on käynnissä myös Ilmavoimien johtama Suomen, Ruotsin ja Norjan yhteinen monikansallinen Arctic Challenge Exercise 2017 -harjoitus (lue ACE17-harjoituksesta lisää linkistä jutun lopussa).

Tarkastuksen tavoitteena on todentaa, että kohteeksi määritellyllä alueella ei ole meneillään sellaisia sotilaallisia toimintoja, joista olisi pitänyt Wienin asiakirjan mukaisesti ennalta ilmoittaa. Tarkastus on osa normaalia asevalvontatoimintaa.

Vastaavia tarkastuksia kohdistetaan Suomeen muutamia kertoja vuodessa. Myös Suomi tekee vastaavia tarkastuksia muihin osanottajavaltioihin. T.T.

Lue lisää: