WHO suosittaa nopeutettua rokotusjärjestystä kuljetusalalle - koskee myös lentomiehistöjä

Biontech_koronarokote_1Euroopan lentoturvallisuusviranomainen EASA julkaisi 25. maaliskuuta turvallisuustiedotteen koskien operatiivisia suosituksia lentomiehistöjen rokotuksista. Suositus perustuu Maailman terveysjärjestö WHO:n aiemmin atamaan suositukseen, jonka mukaan tulisi priorisoida kuljetusalantyöntekijöitä kuten lentomiehistöjä koronavirusrokotusjärjestyksessä.

Tuoreen suosituksen mukaan lentomiehistöt tulisi rokottaa covid-19 -virusta vastaan riskiryhmien ja terveydenhuoltohenkilöstön jälkeen ellei heillä ole riskitekijöitä, joiden seurauksena rokote on annettava jo aiemmin. Useat valtiot ovat jo nostaneet kuljetusalan työntekijöitä ensimmäisen ja toisen luokan prioriteettitasolle.

EASA suosittaa lentomiehistöjen rokottamista heti, kun se on mahdollista kansallisessa rokoteohjelmassa, sillä heillä on korkea riski altistua koronavirukselle.

Operaattoreiden ja miehistön jäsenien tulee EASA:n mukaan harkita 48 tunnin karenssia jokaisen covid-19 -rokoteannoksen jälkeen ennen kuin rokotettu voi suorittaa lupakirjan tai vastaavan todistuksen mukaisia tehtäviä lentokoneessa. Yhden ohjaajan toiminnassa karenssiaika on 72 tuntia. Moniohjaajaympäristössä rokotukset suositellaan toteutettavaksi porrastetusti.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin mukaan tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen haltijan tulee pidättäytyä kaikista lentoturvallisuuteen liittyvistä tehtävistä vähintään 48 tunnin ajan jokaisen koronavirusrokotuksen jälkeen.

Lentomiehistöjen tulee konsultoida ilmailulääketieteellistä keskusta sivuvaikutuksista, jotka kestävät yli 48 tuntia ja jatkaa karenssia kunnes sivuoireet häviävät.

Biontech_koronarokote_2EU-asetuksen 1178/2011 liitteessä IV olevassa MED-osassa ei ole asetettu rajoituksia, jotka estäisivät lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen haltijan rokottamista Euroopan lääkeviraston (EMA) hyväksymällä rokotteella. Rokotuksen saajan on noudatettava rokotuksen valmistajan määrittelemiä varotoimia ja otettava tarvittaessa yhteyttä ilmailulääkäriin.

Myös koronavirusinfektioon sairastuneen lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen haltijan tulee olla aina yhteydessä ilmailulääkäriin.

EASA:n mukaan rokotuksista on havaittu joitakin sivuvaikutuksia. Pääasiassa ne ovat kuitenkin vähäisiä ja samankaltaisia kuten muidenkin rokotusten jälkeen. Tällaisiksi oireiksi on lueteltu mm. päänsärky, matala kuume, pahoinvointi, kipu rokotuskohdassa, huimaus ja vatsaoireet.

Yleisemmin oireita ilmenee 12-48 tunnin välillä rokotuksen saamisesta ja hyvin harvoissa tapauksissa vielä seitsemän päivän kuluessa. Vakavammat sivuoireet ovat erittäin harvinaisia ja ne johtuvat usein henkilön moniallergioista ja ilmenevät ensimmäisen puolen tunnin aikana rokotteen saamisesta. Sivuoireista on raportoitu myös toisen rokoteannoksen jälkeen.

Vaikka valtaosa sivuvaikutuksista on heikkoja voivat ne saada lisävaikutuksia lennon aikaisissa olosuhteissa korkealla ja alhaisessa ilmanpaineessa.

Lue myös: