Boeing raportoi ympäristöparannuksistaan

Boeing_tehdasBoeing on parantunut ympäristötehokkuuttaan vaikka sen valmistamien lentokoneiden määrä on kasvanut 50 prosentilla vuodesta 2017 vuoteen 2012. Boeingin hiilidioksidipäästöjen vähennykset vastaavat 87 000 auton poistamista liikenteestä vuoden ajaksi. Yhtiö avaa ympäristölukuja vuosittaisessa ympäristöraportissaan.

Boeingin tuotannon ja toimistojen työntekijät ovat viimeisen viiden vuoden aikana kuluttaneet vähemmän energiaa, vettä ja vähentäneet hiilidioksidipäästöjä sekä tuottaneet vähemmän ongelmajätettä ja tavallista jätettä.

Ympäristöparannukset on aikaansaatu Boengin uuden North Charlstonin tuotantolaitoksen avaamisesta huolimatta. Uuden tuotantolinjan avaaminen loi 13 000 uutta työpaikkaa.

"Viisi vuotta sitten asetimme kovat tavoiterajat vähentääksemme ympäristöjalanjälkeämme tuotantomme kasvaessa. Asialle omistautumisemme ja kova työ ovat auttaneet meitä saavuttamaan edistysaskeleilta ja lisää on  vielä tulossa", sanoo Boeingin ympäristöasioista vastaava johtaja Kim Smith.

Boeing myös johtaa kansainvälistä yhteistyötä, joka tähtää ilmailuteollisuudessä käytettävien kemikaalien käytön vähentämiseen. Yhtiö on mukana myös maailmanlaajuisen lentoliikenneverkoston kehittämisessä, jonka myötä päästöt vähenevät merkittävästi.

Amerikkalaisvalmistaja on myös sitoutunut hiilineutraaliin kasvuun vuoteen 2017 mennessä vaikka lentokonetuotannon odotetaan kasvavan entisestään.

Boeingin tuotantolaitokset vähensivät liikevaihtoon perustuen ongelmajätettä 33 prosenttia, hiilidioksidipäästöjä 26 prosenttia, energian kulutus laski 21 prosenttia ja veden käyttö 20 prosenttia. Absoluuttisesti mitattuna luvut ovat seuraavat: ongelmajätettä 18 prosenttia, hiilidioksidipäästöjä 9 prosenttia, energian kulutus laski 3 prosenttia ja veden käyttö 2 prosenttia.

Vuonna 2012 Boeingin tuottama kaatopaikoille vietävä kiinteän jätteen määrää on siirretty pois kaatopaikoilta 79 prosenttia, joka on 36 prosentin parannus vuoteen 2007.