Airbusin Tom Enders kehottaa investoimaan tulevaisuuteen

Madridissa parhaillaan pidettävässä ilmailualan EU-huippukokouksessa Airbusin toimitusjohtaja Tom Enders kannusti Eurooppaa investoimaan lentoliikenteen infrastruktuuriin, koska maailman taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehitys nojaavat paljon sen varaan.

Airbusin toimitusjohtajan lausunto noudattelee The European Aviation Vision 2050 -suunnitelmaa, jossa arvioidaan toimialan kykyä käsitellä 16 miljardia matkustajaa ja 400 miljoonaa tonnia rahtia vuosittain. Airbus on ollut mukana kehittämässä visiota, jossa korostetaan tarvetta panostaa koulutukseen ja tutkimukseen. Niitä tarvitaan, jotta kestävän ja ympäristönäkökulmat huomioivan liikenneverkoston tarpeisiin voidaan vastata maailmanlaajuisesti.

The European Aviation Vision 2050 tähtää hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen 75 prosentilla, typpioksidien vähentämiseen 90 prosentilla ja melun alentamiseen 65 prosentilla vuoden 2000 tasoihin verrattuna. Vuonna 2050 Euroopassa lasketaan olevan noin 25 miljoonaa vuosittaista lentoa. Lisäksi visiossa arvioidaan, että 90 prosenttia Euroopan sisäisistä lennoista taittuu neljässä tunnissa ja että lentokoneet laskeutuvat minuutin sisällä arvioidusta laskeutumisajasta. Tämä lyhentää lentoaikaa ja alentaa polttoaineen kulutusta.

“Lentokoneidemme polttoainetta säästävän teknologian ansiosta olemme pystyneet vastaamaan lentoliikenteen 45 prosentin kasvuun viime vuosikymmenen aikana. Samalla polttoaineen kulutus on lisääntynyt vain 3 prosenttia. Innovaatiot ovat auttaneet saavuttamaan enemmän vähemmällä, mutta vision asettamat kunnianhimoiset tavoitteet edellyttävät nyt investointeja ja tekoja, jotta Eurooppa on tässä muuttuvassa taloudellisessa ja poliittisessa ympäristössä jatkossakin kestävän ilmailun kärjessä”, sanoo Tom Enders.