Borealis Free Route Airspace -ilmatilahanke etenee

ATC_HEL_tyopiste_1Pohjois-Euroopan taivaalle on luvassa entistä suurempi vapaanreitityksen FRA-ilmatila. Lennonvarmistuspalveluiden tarjoajat ovat Englannin NATS'in johdolla hakeneet EU:n CEF-rahoitusta Borealis Free Route Airspacen toteuttamiseksi kaksivaiheisesti. Suomesta hankkeessa on mukana Finavia.

Marraskuussa 2015 käyttöönotettu FRA-ilmatila mahdollistaa vapaan reitityksen periaatteen yhdessä Viron, Latvian, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kanssa. Vapaa reititys on ollut Suomen alueella lentoyhtiöiden käytettävissä yöaikaan joulukuusta 2012 lähtien.

Aiemmin lentojen piti lentää määrättyjen lentoreittien mukaisesti. Nyt lennetään mahdollisimman suoraan ilmatilan rajalta toiselle.

Borealis Free Route Airspace Part I –hankkeessa suunnitellaan toimintamallin laajentamista Britannian, Irlannin ja Islannin alueelle. Nyt tukea haetaan Borealis Free Route Airspace Part II-hankkeelle, jonka tavoite on laajentaa vapaan reitityksen periaate myös Britannian, Irlannin ja Islannin alueelle. Kyseessä on toteuttamishanke.

EU:n CEF Transport -ohjelmasta investoidaan vuosina 2014‒2020 Euroopan liikenneinfrastruktuurin parantamiseen, puuttuvien yhteyksien rakentamiseen ja pullonkaulojen poistamiseen. Lentoliikenteen pullonkaulojen poistaminen on yksi EU:n liikennepolitiikan suurista tavoitteista. Ilmaliikenteenhallinnan kehityshankkeet vievät Euroopan ilmailua kohti yhteinäisen taivaan eli Single European Sky:n toteutumista.

Hankkeen aikana kehitetään toimintamenetelmiä ja suoritetaan niiden vaatimia lennonvarmistuksen tietojärjestelmien päivityksiä ja järjestelmäuusintoja. Lennovarmistuspalveluiden järjestelmät rakennetaan tällä keinoin yhteensopiviksi.

Finavian lennonvarmistuksessa se tarkoittaa mm. tietojenkäsittelyjärjestelmien päivityksiä, käyttäjäkoulutusta sekä puheyhteysjärjestelmien ja radiolaitteistojen uusintoja.

Hankkeesta vastaa Borealis Allianssi ja sen koordinaattorina toimii NATS (National Air Traffic Services, UK), jonka osuus kustannuksista on n. 50 %. Suomesta mukana on Finavia. Hankkeeseen osallistuvat myös Irlanti, Viro, Latvia, Norja, Ruotsi ja Tanska, joiden yhteenlaskettu osuus on n. 50 %. Lisäksi hankkeeseen osallistuu Islanti. Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus ajanjaksolla 2/2016‒12/2020 on n. 150 Miljoonaa euroa, josta Suomen osuus on n. 29 miljoonaa euroa.

Hankkeelle haetaan tukea yhteensä n. 75 miljoonaan euroa (50 %), josta Suomen osuus on n. 14,5 miljoonaan euroa. Jo aiemmin rahoitusta on haettu Borealis Free Route Airspace Part I -hankkeeseen vuoden 2014 hakukierroksella. Alustavan tiedon mukaan päätös hakemukseen on myönteinen.

CEF-tuesta päätetään komission alustavan aikatauluilmoituksen mukaan heinäkuussa 2016. Ennen komission päätöstä suoritetaan mm. hankkeiden kelpoisuustarkastus, hankkeiden ulkoinen ja sisäinen arviointi sekä CEF-rahoituskomitean konsultointi.

Lue myös: