Elektronisten laitteiden tuore matkustamokielto huolestuttaa siviili-ilmailujärjestöä

ICAO_kylttiKansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO on osin huolestunut osan sen jäsenvaltioiden käyttöönottamista uusista rajoituksista matkustamoon sallittavista henkilökohtaisista elektronisista eli ns. PED-laitteista. Mahdollinen ruumassa syttyvä litium-ioni akkujen tulipalo on kaukana siitä mitä lentoturvallisuuden parantamisella haetaan.

Yhdysvallat ja Iso-Britannia julkistivat uusia rajoituksia matkustamoon otettavien käsimatkatavaroiden osalta 21. maaliskuuta alkaen. Tietyillä lentoyhtiöillä matkustavien ei jatkossa sallita ottaa matkustamoon enää muita PED-laitteita kuin matkapuhelimen tai mahdollisesti tarvittavan lääkinnällisen apuvälineen. Muut suuremmat laitteet kuten kamerat, kannettavat tietokoneet ja tabletit ovat kiellettyjen listalla. Nämä laitteet tulisi määräyksen mukaan pakata ruumaan menevään matkatavaraan.

Rajoitus koskee tietyistä maista suoraan Yhdysvaltoihin ja Iso-Britanniaan suuntautuvia lentoja. Kaikkiaan tälläisiä lentoja on yksin Yhdysvaltoihin kymmeneltä lentokentältä, ja yhdeksällä lentoyhtiöllä. Lentoja on kaikkiaan reilut 50.

Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön Chicagon yleiskokouksessa solmittu Annex 17 käsittelee matkustajien ja heidän matkatavaroidensa tarkastuksia. ICAO:n jäsenvaltioiden vastuulla on tarkastella lentoliikenteen uhkatasoa jatkuvasti ja tätä arviointia tekee jatkuvasti myös ICAO ja säätää Annexiin tarvittavia muutoksia uusien uhkien varalta.

Lentomatkailun turvallisuushuoli on tunnistettu myös ICAO:ssa ja erityisesti vaarallisten aineiden kuljetuksen osalta. ICAO jatkaa työtään vaarallisten aineiden kuljettamisen osalta turvallisuusviranomaisten kanssa. Vuonna 2016 ICAO kielsi litium-akkujen rahtikuljetuksen matkustajakoneissa juuri turvallisuussyistä.

Tälläisiä vaarallisia aineita ovat mm. elektronisten laitteiden litium-akustot, jotka lastataan lentokoneiden ruumaan. Uusien määräysten mukaan niitä jouduttaisiin laittamaan ruumaan huomattavasti aiempaa enemmän eikä niiden käyttäytymisestä olisi varmuutta kuten käsimatkatavarana kuljetettuna. Tulipalo lentokoneen ruumassa voisi johtaa tuhoisiin seurauksiin. Myös Lentoposti.fi totesi uutisessaan 21.3 uuden määräyksen johtavan mahdollisiin vaaratilanteisiin ruumaan menevien PED-laitteiden takia.

Ilmailualalla on perinteisesti ollut ensisijaisena tavoitteena löytää tehokkaita ja tasapainoisia lähestymistapoja turvallisuusasioissa. Nyt käsillä on tilanne jossa toisessa vaakakupissa on ruumaan menevät vaaralliset aineet ja mahdollisesti matkustamoon PED-laitteissa salakuljetettava räjähde.

ICAO tukee kansainvälisiä standardeja, jotka varmistavat liikkuvuuden sekä huomioi jäsenvaltioiden suvereniteetin. ICAO ja sen jäsenvaltiot jatkavat ilmailun turvallisuusympäristön kehittymisen arviointia seuraavien lähiviikkojen aikana.

 Lue myös: