EU hyväksyi lisärahoituksen Brandenburgin lentokenttäyhtiölle

BER_terminaali_3_Miikka_Hult_smallEU-komissio on hyväksynyt 1,2 miljardin euron lisärahoituksen pahasti viivästyneen Berliinin Brandenburgin Willy Brandtin lentokenttäyhtiölle. Omistajat ovat halukkaita pääomittamaan sitä lentokentän valmistumiseksi. Koska lisärahoituksen ehdot ovat yksityissijoittajan hyväksyttävissä vallitsevissa markkinaolosuhteissa ei komissio näe tuen rikkovan valtiontukirajoituksen EU-sääntöjä.

Marraskuun 28. päivä Saksan liittotasavalta, Berliinin ja Brandenburgin osavaltiot ilmoittivat lentokenttäprojektin tarvitsevan lisärahoitusta. Syitä lisärahoitustarpeelle olivat saksalaisen tuomioistuimen määräämä vaatimus paremmasta meluntorjunnasta lentoaseman lähialueilla sekä odottamattomat suunnittelu- ja rakennusvirheet lentoasemalla erityisesti terminaalirakennuksen paloturvallisuuden osalta.

Lentokenttäyhtiö Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) oli ilmoittanut, ettei se kykene 1,2 miljardia euroja vaativien korjaustoimien rahoittamiseen. Yhtiön omistajat ilmoittivat tämän jälkeen halukkuutensa lisätä pääomia puuttuvan summan verran.

Julkisten viranomaisten väliintulo voidaan rinnastaa vapaan tuen piiriin, jos vastaavassa tilanteessa toimiva yksityinen sijoittaja olisi tavanomaisissa markkinaolosuhteissa toiminut samoin noudattaen MEIP-periaatetta (market economy investor principle). Kyseistä periaatetta noudatettaessa lisärahoitus ei anna yritykselle kohtuutonta taloudellista etua, joka voisi vääristää kilpailua.

EU-komissio teki joulukuun 19. päivä päätöksen, jonka mukaan lisärahoitus noudattaa MEIP-periaatettta eikä ole EU:n valtiontukirahoituspykälien vastainen. Päätös selkeyttää EU:n valtiontukisääntöjä lentoasemien osalta ja erityisesti MEIP-periaatetta.