Finavia hakee pääomitusta selvitäkseen koronakriisistä - valtiolta 350 miljoonaa euroa

IMG-20201015-WA0011Lentoasemayhtiö Finavian matkustajamäärät ovat tänä vuonna romahtaneet, ja sen seurauksena yhtiön taloudellinen tilanne on heikentynyt merkittävästi. Suomen valtio valmistelee yhtiön pääomittamista 350 miljoonalla eurolla Finavian rahoitusaseman vahvistamiseksi. 

"Finavia on kaikkien suomalaisten yhtiö. Meillä on merkityksellinen rooli Suomen yhteyksien rakentajana ja osana suomalaista yhteiskuntaa ja liikennejärjestelmää. Koronakriisi on syössyt lento- ja matkailualan ennennäkemättömään taloudelliseen ahdinkoon. Sen seuraukset ovat dramaattiset myös meille", sanoo lentoasemayhtiö Finavian toimitusjohtaja Kimmo Mäki.

Finavia on pitkäjänteisesti kehittänyt lentoasemiensa palveluita ja määrätietoisesti tavoitellut Helsinki-Vantaalle johtoasemaa vaihtolentokenttien kansainvälisessä kilpailussa. Yhtiön investoinnit Helsinki-Vantaan ja Lapin matkailun kehittämiseen ovat arvoltaan yhteensä yli 1,2 miljardia euroa.

KimmoMaki_Finavia"Helsinki-Vantaa on saavuttanut merkittävän aseman tärkeänä Aasian ja Euroopan välisenä lentoliikenteen solmukohtana. Helsinki-Vantaan kautta matkustavat asiakkaat tuovat Suomeen valtavasti tuloja ja työpaikkoja, ja suomalaisilla on poikkeuksellisen hyvät lentoyhteydet. Nykyinen asema on saavutettu pitkäjänteisellä työllä, ja sen uudelleenrakentaminen vie vuosia", jatkaa Mäki

"Suomi on saari Euroopan syrjäisessä kolkassa. Maamme elinkeinoelämä, vienti ja turismi tarvitsevat hyvät lentoyhteydet ympäri maailmaa sekä tehokkaasti ja sujuvasti toimivat lentoasemat", toteaa Mäki.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta on päättänyt puoltaa valtuuksien hakemista eduskunnalta valtion lentokenttäyhtiö Finavian pääomittamiseksi 350 miljoonalla eurolla. Pääomitus on tarpeen koronakriisiin vastaamiseksi ja yhtiön tulevaisuuden turvaamiseksi ja sitä siihen   haetaan valtuutta eduskunnalta vuoden 2021 talousarvion yhteydessä.

Yhtiö tarvitsee lisäpääomituksen, koska koronaviruksen aiheuttama muutos lentomatkustuksen määrässä on ollut dramaattinen. Pandemian puhkeamisen jälkeen Finavian lentoasemien kautta on kulkenut noin 90 prosenttia vähemmän matkustajia kuin vuotta aiemmin. Sekä kansainväliset että Suomen sisäiset lentoyhteydet ovat Suomen kansantaloudelle välttämättömiä. 

TyttiTuppurainen“Koronakriisin vaikutukset globaaliin lentoliikenteeseen ovat pitkittymässä. Finavian lentoasemien matkustajamäärät ovat suorastaan romahtaneet, eikä niiden valitettavasti odoteta palautuvan nopeasti pandemiaa edeltäneelle tasolle. Valtio pitkäjänteisenä omistajana haluaa kehittää Finavian kilpailukykyä ja siten varmistaa, että koko Suomessa on tulevaisuudessakin edellytykset hyviin kotimaisiin ja kansainvälisiin lentoyhteyksiin”, sanoo valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Tytti Tuppurainen.

Valtiolla on strateginen intressi Finavian omistamisessa. Intressin mukaisesti yhtiön tehtävä on kotimaisten ja kansainvälisten lentoyhteyksien tarjonnan varmistaminen Suomen lentoasemaverkostoa kehittämällä ja ylläpitämällä.


Finavian säästöohjelma käynnistyi maaliskuussa

EFHK_2020_1Finavia käynnisti historiansa laajimman säästöohjelman maaliskuussa. Se sisältää pitkäkestoisia koko henkilöstöä koskevia lomautuksia sekä isoja kululeikkauksia operatiivisesta toiminnasta. Yhtiö tähtää yhteensä 200 miljoonan euron säästöihin.

 Mäki myös muistuttaa, että Finavialla on käynnissä mittava investointi, jota on rahoitettu osittain velalla. Oman pääoman korotuksella varmistetaan investoinnin loppuun viemistä.


Finavian kehitysohjelmia jatketaan - ilmailuala on mittava työllistäjä Suomessa

Ilmailu- ja matkailualat työllistävät Suomessa yli 142 000 ihmistä. Heistä Helsinki-Vantaalla on 1500 eri yrityksen palveluksessa kaikkiaan yli 20 000. Matkailu- ja lentoalan osuus Suomen bruttokansantuotteesta on liki 3 %. Suomen matkailukysyntä on 16 miljardia euroa vuosittain.

Helsinki_Airport_T2_uusi_1Finavia toteuttaa parhaillaan suurta kehitysohjelmaa, johon kuuluvat esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoaseman laajennushanke sekä Lapin lentoasemien kehittäminen. Kehitysohjelma on tarkoituksenmukaista viedä loppuun pandemiasta aiheutuneesta matkustajamäärien pudotuksesta huolimatta.

Matkustamisen arvioidaan palautuvan pandemiaa edeltävälle tasolle pitkällä aikavälillä, ja investointi luo mahdollisuudet lentoliikenteen vastuulliselle kasvulle kriisin jälkeen.

Myös Finavian käynnissä oleva yli miljardin euron kehityshanke Helsinki-Vantaalla tarjoaa rakennusaikana työtä 16 000 ihmiselle. Lentokenttäyhtiön investointiohjelman kotimaisuusaste on lähes 90 %.

Lue myös artikkeli: Helsinki-Vantaan laajennustyöt etenevät - pandemian hiljentämät lentoasemat valmiina avaukseen