Finavia ja IAU kiistelevät edelleen työehtosopimuksista

Finavia_sign_1Ilmailualan Unionin IAU:n ammattiosasto Ilmailutietotekniset ILTT ry 005 ja Airpron työntekijät jatkavat työtaisteluaan.Tavoitteena on työehtosopimus, joka mahdollistaisi lennonvarmistuksen ja asematason tehtävissä työskentelevien siirtymisen noudattamaan yhtä työehtosopimusta.

Airpron IAU:iin järjestäytyneet työntekijät lentoliikenteen maapalveluissa tavoittelevat, että heihin sovellettaisiin lentoliikenteen palveluja koskevaa työehtopimusta. Nyt heihin sovelletaan Airpron yrityskohtaista työehtosopimusta, joka on tasoltaan merkittävästi Lentoliikenteen palveluja koskevaa työehtosopimusta huonompi.

Finavian lennonvarmistuksen, asematason ja yhtiön täysin omistaman tytäryhtiön Airpron sovittelu ei johtanut ratkaisuun perjantaina 22. marraskuuta.