Finavia perustaa aluelennonjohdon Vantaalle - Tampereen aluelennonjohto suljetaan 2018

ATC_HEL_tyopiste_1Finavia Oyj käynnistää toimenpiteet aluelennonjohdon perustamiseksi Vantaalle. Finavian tavoitteena on käynnistää aluelennonjohtotoiminta Vantaalla vuoden 2015 alusta lähtien. Finavia tarjoaa Tampereella työskenteleville Suomen aluelennonjohdon lennonjohtajille mahdollisuutta siirtyä Vantaalle aluelennonjohtajan työhön vaiheittain. Lennonjohtajia edustava SLJY harkitsee jatkotoimia.

”Olemme käyneet läpi yhdessä henkilöstömme sekä muiden sidosryhmiemme kanssa useita eri vaihtoehtoja saavuttaa säästöjä pahoin tappiollisessa lennonvarmistusliiketoiminnassamme", toteaa lennonvarmistuksen liiketoimintajohtaja Raine Luojus Finaviasta.

Finavia_Raine_Luojus_2"Emme ole kuitenkaan löytäneet vaihtoehtoja aluelennonjohdon toiminnan käynnistämiselle Vantaalla, sillä ratkaisu alentaa lähivuosina kustannuksiamme merkittävästi useilla tavoilla. Jotta toimintatapojen uudistaminen voidaan tehdä mahdollisimman inhimillisellä tavalla, olemme päättäneet aloittaa toiminnan Vantaalla vaiheittain, jolloin lennonjohtajilla on mahdollisuus vaihtaa toimipistettä vapaaehtoisuuden pohjalta”.


Tampereen aluelennonjohto suljetaan 2018

Finavia tiedotti 12. elokuuta 2013 päättäneensä aluelennonjohdon ja sen yhteydessä toimivien tukitoimien mahdolliseen siirtämiseen liittyvän yt-neuvottelun. Tämän yt-neuvottelun perusteella Finavia on päättänyt tuottaa aluelennonjohdon palveluita vuodesta 2015 alkaen sekä Vantaalla että Tampereella.

Aluelennonjohto_2Vuonna 2018 arvioidaan, onko aluelennonjohtotoiminnalle jatkomahdollisuuksia kahdessa eri toimipaikassa. Mikäli niitä ei ole, lakkautetaan Tampereen aluelennonjohto vuoden 2018 aikana.

Lennonjohtajia ei ole yt-prosessin aikana ollut irtisanomisuhan alla. Lennonjohdon tukitehtävien osalta päätökset tehdään osana lennonneuvontapalveluihin liittynyttä yt-prosessia, josta Finavia tekee lopulliset ratkaisut syksyn 2013 aikana.

EU edellyttää eri maiden lennonvarmistuspalveluiden tuottajien tiivistävän yhteistyötään tukipalveluiden tuottamisessa, ja tähän liittyen Suomi selvittää eri yhteistyömuotoja Norjan, Viron ja Latvian kanssa muodostetussa Pohjois-Euroopan NEFAB-ilmatilalohkossa.

Turvallisuustarkastelut kaiken lähtökohtana

Finavia on tehnyt turvallisuustarkastelut liittyen aluelennonjohdon toimintoihin Vantaalla. Turvallisuustarkastelujen perusteella ei ole löytynyt minkäänlaisia lentoturvallisuutta vaarantavia tekijöitä.

Finavia_sign_1Finavia tekee vuosittain satoja muutoshyväksymisiä ja turvallisuustarkasteluja muutoksista, joilla voi olla vaikutusta lentoturvallisuuteen. Lopullisesti toteutettavat muutokset hyväksyy Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.

Aluelennonjohdon perustaminen Vantaalle tiivistää aluelennonjohdon ja Helsinki-Vantaan lennonjohdon yhteistyötä, millä on myönteinen vaikutus toiminnan laatuun. Aluelennonjohdon toiminnan jatkuvuus häiriötilanteissa paranee.

Lentoliikenteen murros pakottaa uudistamaan lennonvarmistuksen toimintatapoja

Finavia Oyj kattaa lennonvarmistusliiketoiminnan tappiot Helsinki-Vantaan lentoaseman kaupallisilla tuotoilla.

EFHK_APP_3Lennonvarmistuksen toimintatapoja uudistamalla Suomen mahdollisuudet menestyä lentoliikenteen kansainvälisessä kilpailussa paranevat. Tämä on tärkeää, sillä Suomen kautta tapahtuva lentomatkustus luo Suomeen merkittävästi uusia pysyviä työpaikkoja. On arvioitu, että 1 miljoonaa lentomatkustajaa kohden Suomeen syntyy noin 1000 uutta työpaikkaa.

”Lentolippujen hintojen alentuminen monilla reiteillä ja alan kilpailun kiristyminen on saanut lentoyhtiöt etsimään kustannussäästöjä koko palveluketjustaan. Lisäksi EU:lla on voimakas tahto alentaa ilmatilanhallinnan kustannuksia Euroopassa. Finavian lennonvarmistus tuottaa joka vuosi merkittävästi tappiota", Raine Luojus sanoo.

Toimintatapojen uudistaminen on välttämätöntä, ettei lennonvarmistuspalveluiden kustannustaso heikennä Suomen lentoliikenteen kilpailukykyä nyt, kun olemme tosissamme panostamassa Suomen vahvaan asemaan kansainvälisessä vaihtoliikenteessä”.


Lennonjohtajat ihmettelevät säästötoimia

Suomen lennonjohtajien yhdistys SLJY ihmettelee Finavian säästötoimia ja harkitsee jatkotoimia.

"Käymme tilanteen läpi ja päätämme mahdollisista jatkotoimenpiteistä lähipäivinä", kertoo SLJY:n puheenjohtaja Sami Fabritius.

SLJY_logo_1Lennonjohtajien mukaan Finavian perusteet lennonvarmistuksen pakollisiin säästöihin ontuvat. On helppo piiloutua epämääräisesti EU:n vaatimusten taakse.

SLJY muistuttaa, että komission vaatimukset lennonvarmistuksen osalta vuosille 2015-2019 ovat vasta jäsenmaiden käsittelyssä. Euroopassa useat lennonvarmistuspalveluiden antajat kritisoivat voimakkaasti komission epärealistisia vaatimuksia ja niiden läpimeno on epävarmaa.

"Mitä tekee Finavia? Pyrkii tuhoamaan hyvin toimivan järjestelmän epävarmojen oletusten perusteella. Nyt olisi syytä ottaa järki käteen ja odottaa rauhassa, missä muodossa komission vaatimukset toteutuvat", ihmettelee Fabritius.

"SLJY on kaikesta huolimatta valmis auttamaan Finaviaa tekemään hyviä ja järkeviä päätöksiä, joilla suomalaisen lennonvarmistuksen kilpailukyky turvataan myös tulevaisuudessa", Fabritius lupaa.

Lue myös aluelennonjohdon vaiheista kuten Pohjois-Suomen lennonvarmistuskeskuksen muutosta Tampereelle: Aluelennonjohto palaamassa takaisin Seutulaan?