Finavia pyrkii kehittämään viime vuonna julkistettua Suomen uutta ilmatilaa

ATC_HEL_tyopiste_1Suomessa on jälleen käynnissä ilmatilan uudistus. Sen avulla  on tarkoitus korjata osin 13. marraskuuta 2014 voimaan tullutta ilmatilaa sekä myös luoda uusia ratkaisuja. Finavia on esittänyt useita kehitysehdotuksia mm. ATS-reitteihin ja aluelennonjohdon sektorijakoihin sekä rajoitusalueisiin.

Finavia on jättänyt Liikenteenturvallisuusvirasto Trafille muutosesityksiä viime marraskuussa toteutettuun ilmatilauudistukseen.  Nyt lausuntokierrokselle lähtevät ilmatilamuutokset on tarkoitus ottaa käyttöön 12. marraskuuta 2015. Asiat käsitellään Trafissa säädösmuutoksina.

Ilmatilan uudistuksessa käsitellään muutoksia ATS-reittiverkostoon, lennonjohtosektoreihin, lähestymisalueisiin (TMA), lentotiedotusvyöhykkeisiin (FIZ), tilapäisiin ilmatilavarausalueisiin (TRA) ja perustetaan uusia lennonjohtoalueita (CTA). Uudistuksen yhteydessä korjataan - ja tehdään myös uusia rajoitusalueita ja tilapäisiä erillisvarausalueita (TSA) sekä vaara-alueita

Parannuksia ja muutoksia toivotaan ATS-reitteihin uusien reittipisteiden ja yhden uuden ATS-reitin osalta. Korjauksia tehtäisiin myös aluelennonjohdon sektorijakoihin ja Jyväskylän, Oulun, Turun ja Vaasan lennonjohtoalueisin sekä Ivalon, Jyväskylän ja Kuopion FIZ/TMA-alueisiin.

Lausuntopyyntöjen viimeiset vastauspäivät ovat 15. ja 17. heinäkuuta 2015.

Lausuntopyyntö ilmailumääräysluonnoksesta OPS M1-28, Vaara-alueet

Lausuntopyyntö ilmatilan uudistuksesta

Lue myös aikasempi artikkeli ja uusia aiheesta:

Artikkeli: Ilmarissa on iso P ja pehmeä D - Suomen ilmatila uudistuu 13.11.2014