Finnair lensi syyskuussa päivittäin keskimäärin 83 lentoa - matkustajia alle 4000 päivässä

korona_laajarungot_1Koronaviruspandemia näkyi voimakkaasti syyskuun liikenne luvuissa. Finnair kuljetti syyskuussa 115 500 matkustajaa eli 91,0 % vähemmän kuin vuoden 2019 vastaavalla jaksolla ja 40,1 % vähemmän kuin elokuussa 2020. Lentorahdin kysyntä pysyi kuitenkin vahvana. 

Koronaviruksen vaikutukset, mukaan lukien Suomen asettamat poikkeuksellisen tiukat matkustusrajoitukset, heikensivät edelleen kaikkia matkustajaliitännäisiä liikennelukuja, mikä näkyi erityisesti Pohjois-Amerikan luvuissa (sinne ei lennetty reittiliikennettä syyskuussa) sekä elokuuhun verrattuna myös Euroopan luvuissa.

Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna laski syyskuussa 87,6 % vertailukaudesta. Finnair operoi päivittäin keskimäärin 83 lentoa (pelkkää rahtia kuljettaneet lennot mukaan lukien), mikä oli 21,8 % verrattuna vuoden 2019 syyskuuhun.

Erot kapasiteettilukujen välillä selittyvät keskimäärin lyhyemmillä operoiduilla lennoilla sekä pienemmillä operoiduilla lentokoneilla verrattuna vuoden 2019 syyskuuhun. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) laski 95,2 %. Matkustajakäyttöaste laski 49,9 prosenttiyksikköä 31,8 %:iin.

Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) laski 86,7 % vertailukaudesta. Pohjois-Amerikan kapasiteetti laski 100,0 %. Euroopan-liikenteen tarjonta laski 87,9 % ja kotimaanliikenteen kapasiteetti laski 64,2 %.

Myydyt henkilökilometrit laskivat 96,9 % Aasian-liikenteessä, 100,0 % Pohjois-Amerikan-liikenteessä, 93,8 % Euroopan-liikenteessä ja 66,5 % kotimaanliikenteessä.

Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 18,5 %, mutta sitä tukivat rahtioperaatiot ja hyvin korkea rahdin käyttöaste. Euroopan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 41,7 % ja kotimaanliikenteen 66,0 %. Pohjois-Amerikan matkustajakäyttöastetta ei muodostunut, koska sinne ei lennetty matkustajalentoja syyskuussa.

Matkustajamäärät laskivat Aasian-liikenteessä 96,9 %, Pohjois-Amerikan-liikenteessä 100,0 %, Euroopan-liikenteessä 92,7 % ja kotimaanliikenteessä 74,5 %.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit laskivat syyskuussa 87,1 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit laskivat 82,6 %. Molempien lukujen lasku johtui COVID-19-pandemian vaikutuksesta reittiliikenteeseen.

Tarjotut rahtitonnikilometrit laskivat kuitenkin 79,0 % ja myydyt rahtitonnikilometrit 71,5 %, sillä ne sisältävät myös pelkät rahtilennot, joita lennettiin ennen kaikkea Euroopan ja Aasian sekä Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä. Kokonaisrahti- ja postitonnit laskivat vain 1,3 % elokuusta 2020, koska reittiliikenteen rahdin kysyntä pysyi vahvana. Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste oli sen vuoksi edelleen selvästi vuoden 2019 vertailukautta korkeampi.

Finnairin lennoista 96,2 % (85,3 %) saapui syyskuussa aikataulussa.

 

Finnairin lentoliikenteen suoritteet syyskuu 2020

  syyskuu muutos % vuoden 2020 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1 000 115,5 -91,0 3 207,3 -71,2
Tarjotut henkilökilometrit milj, 496,0 -87,6 11 681,9 -67,2
Myydyt henkilökilometrit milj, 157,8 -95,2 7 783,8 -73,5
Matkustajakäyttöaste % 31,8 -49,9p 66,6 -15,9p
Rahti ja posti tn 3 995,7 -74,7 52 126,4 -59,2
Tarjotut tonnikilometrit 107,6 -81,7 2 029,4 -61,0
Myydyt tonnikilometrit 42,5 -89,2 1 038,9 -69,8
         
Aasian reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 6,4 -96,9 488,0 -75,0
Tarjotut henkilökilometrit milj, 259,9 -86,7 5 460,4 -68,9
Myydyt henkilökilometrit milj, 48,1 -96,9 3 737,8 -74,7
Matkustajakäyttöaste % 18,5 -62,2p 68,5 -15,6p
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 61,4 -92,7 1 894,0 -73,4
Tarjotut henkilökilometrit milj, 189,6 -87,9 4 652,2 -65,7
Myydyt henkilökilometrit milj, 79,0 -93,8 2 957,6 -73,3
Matkustajakäyttöaste % 61,4 -92,7p 1 894,0 -73,4p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 0,0 -100,0 82,3 -76,6
Tarjotut henkilökilometrit milj, 0,0 -100,0 848,9 -72,2
Myydyt henkilökilometrit milj, 0,0 -100,0 647,1 -75,7
Matkustajakäyttöaste % N/A N/A 76,2 -10,9p
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 47,7 -74,5 743,1 -57,1
Tarjotut henkilökilometrit milj, 46,6 -64,2 720,5 -48,6
Myydyt henkilökilometrit milj, 30,7 -66,5 441,2 -51,6
Matkustajakäyttöaste % 66,0 -4,3p 61,2 -3,7p
         
Rahtiliikenne        
- Euroopan rahtiliikenne tn 293,9 -90,7 8 259,2 -67,0
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 0,0 -100,0 2 542,2 -74,8
- Aasian rahtiliikenne tn 2 183,5 -80,7 26 895,6 -70,8
- Kotimaan rahtiliikenne tn 31,9 -33,6 250,3 -43,8
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 2 509,3 -84,1 37 947,4 -70,3
Rahtilento tn** 1 486,4 100,0 14 179,1 100,0
Kokonaisrahti- ja posti tn 3 995,7 -74,7 52 126,4 -59,2
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj, 34,0 -79,0 558,7 -60,4
Myydyt rahtitonnikilometrit milj, 28,5 -71,5 343,1 -57,6
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj, 21,0 -87,1 428,2 -69,6
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj, 17,4 -82,6 239,8 -70,4
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 83,6 22,2p 61,4 3,9p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % N/A N/A 66,3 10,5p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 87,9 21,5p 60,7 -1,5p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 82,9 21,4p 56,0 -1,4p
             

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

  • Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)
  • Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
  • Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin