Finnair on johtavia yrityksiä ympäristövaikutusten raportoinnin läpinäkyvyydessä

Taivas_1Finnair sijoittui kärkeen Carbon Disclosure Project -hankkeessa, joka mittaa yritysten markkinoille tuottaman ilmastonmuutokseen liittyvän ympäristöraportoinnin laatua. CDP on maailman ainoa ympäristötiedon raportointijärjestelmä. Finnairin saavutus julkistettiin CDP Nordic 260 Climate Change Report 2013 -raportissa.

Raportin avulla seurataan, miten maailman suurimmat pörssiyhtiöt reagoivat ilmastonmuutokseen. Finnair pääsi jo toisena peräkkäisenä vuonna peräkkäin CDP:n Nordic 260 Climate Disclosure Leadership Index -listalle (CDLI).

Sille pääsevät pohjoismaisissa pörsseissä noteeratut yhtiöt, jotka ovat osoittaneet erityistä edistyksellisiä ilmastonmuutosta koskevien tietojen raportoinnissa. Listan kokoaa First Carbon Solutions CDP:n toimeksiannosta.

Finnairin pistemäärä oli tänä vuonna 96, eli vuoden 2012 tulosta parempi, jolloin pistemäärä oli 92. Yhtiöt pisteytetään 100:sta alaspäin raportoinnin kattavuuden ja laadun mukaan. CDP-ohjelma edustaa 722:ää kansainvälistä sijoittajaa, joiden hallinnoimien rahastojen yhteenlaskettu arvo ylittää 87 biljoonaa dollaria.

Korkea pistemäärä kertoo, että yhtiö kerää ja toimittaa laadukasta ympäristöä koskevaa tietoa ja tunnistaa yrityksen kannalta olennaiset ilmastonmuutokseen liittyvät haasteet. Tulokset ovat sijoittajien ja muiden sidosryhmien saatavilla eri kanavien, esimerkiksi Bloombergin kautta, jotta ne voivat arvioida yritysten valmiutta vastata markkinoiden muuttuviin vaatimuksiin ja päästösääntelyyn.

Finnair oli vuonna 2012 ainoa lentoyhtiö CDLI-listalla ja maailmanlaajuisesti suurimman pistemäärän saanut lentoyhtiö CDP:ssä. Vuonna 2013 Finnair saavutti jälleen korkeimman pistemäärän Pohjoismaissa. Muiden alueiden CDP-raportteja ole vielä julkaistu.

”Pääsy Climate Disclosure Leadership Index -listalle on tärkeä tunnustus ilmastonmuutosta ja yritysvastuuta koskevien raportointikäytäntöjemme osalta. Se on selkeä signaali sekä sijoittajille että muille sidosryhmille siitä, että Finnair on hyvin valmistautunut kohtaamaan markkinoiden ja säädösten nopeat, ilmastonmuutoksesta johtuvat muutokset”, toimitusjohtaja Pekka Vauramo toteaa yhtiön tiedotteessa.

”Tämän vuoden CDP-kyselyssä Finnairia pyydettiin huomioimaan hiilidioksidipäästöt omien toimintojensa ohella myös tuotantoketjun osalta, ja siksi olen erityisen iloinen siitä, että Finnair on pystynyt säilyttämään johtopaikkansa päästötietojen tarkassa raportoinnissa. Yritykset eivät voi toimia tarkoituksenmukaisesti ja seurata tuloksiaan, ennen kuin niillä on tarkka käsitys todellisista ympäristövaikutuksistaan.”

CDP:n toimitusjohtaja Paul Simpson kommentoi: ”Korkean pistemäärän saavuttaneet ja Climate Disclosure Leadership Index -listalle päässeet yritykset vastaavat kasvaviin vaatimuksiin yritysten kattavammasta ilmastovastuuraportoinnista. Ne ovat osoittaneet noudattavansa johtavia käytäntöjä kasvihuonekaasupäästöjen ja energiankulutuksen mittauksessa ja ilmastonmuutosstrategiansa läpinäkyvyydessä." 

CDLI kattaa organisaatiot, jotka ovat pistemäärällään päässeet vastanneiden kesken kymmenen parhaan prosentin joukkoon. Vuonna 2013 Nordic 260 CDLI -listalle pääsi 27 yritystä. Vähimmäispistemäärä on noussut vuosi vuodelta, kun yritysten tietoisuus ilmastoasioiden läpinäkyvyyden tarpeesta on kasvanut. Tällä hetkellä se on 91.

Nordic 260 -raportti ja CDLI-indeksiin sisältyvien yritysten nimet löytyvät osoitteesta www.cdp.net