Finnair paransi täsmällisyyttä lokakuussa

Finnair Airbus A319.Finnairin kokonaiskapasiteetti kasvoi lokakuussa 0,8 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 1,8 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Matkustajakäyttöaste oli 79,4 prosenttia. Kokonaiskäyttöaste oli rahti mukaanlukien 69,1 prosenttia.

Aasian liikenteen osalta kapasiteetti kuitenkin laski lokakuussa 2,1 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 0,8 prosenttia edellisvuodesta. Euroopan liikenne kasvoi myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 6,1 prosenttia ja kapasiteetti 4,7 prosenttia edellisvuodesta.

Rahtiliikenne laski vertailukaudesta 0,7 prosenttia ja kapasiteetti 6,3 prosenttia edellisvuodesta. Rahdin kokonaiskäyttöaste nousi 3,7 prosenttiyksikköä edellisvuodesta ja oli 65,9 prosenttia.

Finnairin lennoista 92,3 prosenttia (90,3) saapui lokakuussa aikataulussa. 

 

Finnairin lentoliikenteen suoritteet Lokakuu 2014

 Lokakuu 2014     muutos %     Vuoden 2014 alusta     muutos %
Koko liikenne yhteensä                
Matkustajat 1000     839,6     5,0     8 196,3     3,5
Tarjotut henkilökilometrit milj.     2 676,0     0,8     26 169,9     -0,8
Myydyt henkilökilometrit milj.     2 125,1     1,8     21 153,2     -0,5
Matkustajakäyttöaste %     79,4     0,8 p     80,8     0,3 p
Rahti ja posti tn     12 982,6     -3,2     125 392,6     2,7
Tarjotut tonnikilometrit     398,3     -1,4     3 935,5     -1,2
Myydyt tonnikilometrit     275,2     3,1     2 660,5     0,6
Kokonaiskäyttöaste %     69,1     3,0 p     67,6     1,2 p
               
Eurooppa                
Matkustajat 1000     545,5     8,0     5 154,1     4,5
Tarjotut henkilökilometrit milj.     1 146,5     4,7     10 443,3     0,8
Myydyt henkilökilometrit milj.     888,9     6,1     8 287,2     0,4
Matkustajakäyttöaste %     77,5     1,0 p     79,4     -0,3 p
               
Pohjois-Amerikka                
Matkustajat 1000     15,1     -6,0     190,7     -8,6
Tarjotut henkilökilometrit milj.     116,0     -2,4     1 505,3     -7,6
Myydyt henkilökilometrit milj.     100,2     -5,6     1 304,1     -8,9
Matkustajakäyttöaste %     86,4     -3,0 p     86,6     -1,2 p
               
Aasia                
Matkustajat 1000     142,4     -1,9     1 442,2     -1,3
Tarjotut henkilökilometrit milj.     1 315,5     -2,1     13 149,3     -1,6
Myydyt henkilökilometrit milj.     1 073,1     -0,8     10 852,1     -0,5
Matkustajakäyttöaste %     81,6     1,1 p     82,5     0,9 p
               
Kotimaa                
Matkustajat 1000     136,6     2,8     1 409,4     6,9
Tarjotut henkilökilometrit milj.     98,0     0,8     1 072,0     4,0
Myydyt henkilökilometrit milj.     62,9     2,7     709,9     6,1
Matkustajakäyttöaste %     64,2     1,2 p     66,2     1,3 p
               
Rahti                
Rahti reittiliikenteessä yhteensä     10 478,7     -0,4     96 592,1     1,1
- Euroopan rahtiliikenne tn     2 189,3     -3,8     19 992,2     1,5
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn     540,7     -12,6     6 305,8     -0,3
- Asian rahtiliikenne tn     7 583,3     1,8     68 802,6     1,3
- Kotimaan rahtiliikenne tn     165,3     -5,1     1 491,4     -3,4
               
Rahtilento tn**     2 503,9     -13,3     28 800,5     8,4
Kokonaisrahti- ja posti tn     12 982,6     -3,2     125 392,6     2,7
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj.     120,7     -6,3     1211,7     -1,0
Myydyt rahtitonnikilometrit milj.     79,5     -0,7     766,6     3,6
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* %     65,9     3,7 p     63,3     2,8 p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* %     43,9     -6,8 p     52,0     -1,4 p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* %     66,8     4,4 p     62,3     2,7 p

Rahdin tarjotut rahtitonnikilometrit vuodelta 2013 on oikaistu laskennassa käyttöönotettujen tarkempien mittareiden vuoksi.
* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia
** Mukana myös Finnairin ostoliikenne
– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)
– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna
Marraskuun liikennetilasto julkaistaan tiistaina 9.12.2014.