Finnair supistaa laivastoa ja optimoi verkostoa - uusi strategia tarvitsee kaikkien sidosryhmien tuen

Finnair_tails(Päivittynyt klo 11.27) Finnairin strategia on pitkään perustunut Euroopan ja Aasian yhdistämiseen lyhyttä pohjoista reittiä eli Venäjän ilmatilaa hyödyntäen. Venäjän hyökättyä Ukrainaan ja Venäjän ilmantilan sulkeuduttua, Finnairin Aasian-lentojen lentoajat ovat pidentyneet merkittävästi, mikä heikentää koko Finnairin kannattavuutta. Finnairin uuden strategian tavoitteena on palauttaa yhtiön kannattavuus riippumatta Venäjän ilmatilan tilanteesta.

Koska Finnair nyt kohtaa erilaisen kilpailutilanteen ja eri markkinoiden painoarvo sen liiketoiminnassa muuttuu, yhtiö tarvitsee merkittävää rakenteellista uudistamista ollakseen kilpailukykyinen.

Manner_2021_4”Toimintaympäristömme muutos edellyttää meiltä uutta strategiaa ja merkittävää uusiutumista, erityisesti kustannusmielessä. Meillä on kuitenkin vahva perusta, jolle rakentaa: erinomainen, erottautuva tuote, vahva turvallisuuskulttuuri, vahva brändi, laadukas toteutuskyky, sitoutuminen vastuullisuuteen ja vahva näyttö kyvystä sopeutua ja uusiutua", sanoi Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner.

Finnairin uusi strategia keskittyy rakentamaan kilpailukykyisen lentoyhtiön, jonka tavoitteena on pandemiaa edeltävän ajan 5 %:n vertailukelpoinen liikevoittotaso vuoden 2024 puolivälistä lähtien.

AWF_Finnair_pallo_1Keskeiset toimet tämän saavuttamiseksi ovat maantieteellisesti aiempaa tasapainoisempi verkosto, joka yhdistää Euroopan Aasiaan, Intiaan ja Lähi-itään sekä Pohjois-Amerikkaan Helsinki-Vantaan kotikentän kautta ja vahvat kotimaan yhteydet.

Muutoksen kohteena on myös lentokonelaivasto, jonka kokoa supistetaan ja optimoidaan tulevaa verkostoa varten.

Yksikkötuottojen merkittävä vahvistamista haetaan paremmilla digitaalisilla ratkaisuilla, kilpailukykyisellä tuotetarjonnalla ja lisäpalveluiden kehityksellä.

Kumppanuuksia Finnair aikoo hyödyntää aiempaa tehokkaammin, erityisesti oneworld-allianssin ja yhteishankkeiden kautta,  jakelun vahvistamiseksi ja verkoston ja tuotetarjonnan laajentamiseksi.

Tavoitteena on myös laskea yksikkökustannusten noin 15 prosenttia* vuoden 2019 tasosta kilpailukyvyn varmistamiseksi kaikilla markkinoilla (*lennon keskipituus -oikaistu, ei sisällä polttoainekuluja päätuotteiden osalta; sisältäen yli 200 miljoonan euron jo saavutetut kustannussäästöt vuoden 2019 jälkeen).

Toimilla on määrä rakentaa kestävä tase, jotta Finnair voi investoida tulevaisuuteen. Muutoksista huolimatta Finnair aikoo kuulua lentoliikenteen johtaviin vastuullisuustoimijoihin.

Finnair toteaa, että haluttuun lopputulokseen pääsemiseksi tarvitaan kaikkien sidosryhmien tukea. Uuden strategian toteutus alkaa nyt, ja se pitää sisällään keskustelut kaikkien tärkeiden sidosryhmien kanssa niistä muutoksista, joita tarvitaan Finnairin kilpailukyvyn rakentamiseksi.

Valtion omistajauksen mukaan vahva ja kannattava Finnair on Suomelle edelleen tärkeä. Valtio lupailee olevansa valmis harkitsemaan omaa rooliaan yhtiön tervehdyttämisessä edellyttäen, että myös muut sidosryhmät osallistuvat yhtiön kehittämiseen.

Yksikkökustannusten vähennystavoite kattaa kaikki kuluerät, myös henkilöstökulut. Finnair aloittaa keskustelut henkilöstön kanssa muun muassa työehtojen muutoksista ja arvioi myös muita toimia, kuten matkustamopalvelun reittikohtaisia ulkoistusmahdollisuuksia, mahdollisuuksia ulkoistaa joitain operatiivisia toimintoja ja toimia, joilla parannetaan yhtiön yhteisten toimintojen tehokkuutta.

Finnair hakee kustannussäästöjä myös neuvottelemalla toimittajiensa kanssa, organisaatiorakenteiden tarkastelulla ja tehostamalla tilojen käyttöä.

 OH-LWO_130421”Tavoitteemme on rakentaa kilpailukykyinen Finnair, joka pystyy palaamaan pandemia-aikaa edeltävälle kannattavuustasolle. Tämän saavuttaminen vaatii perustavanlaatuisia muutoksia läpi Finnairin. Erityisesti vaikeina pandemiavuosina finnairilaiset ovat osoittaneet kykynsä sopeutua ja uusiutua kaikkein haastavimmassa olosuhteissa. Uskon vakaasti, että saavutamme tavoitteemme, kun nyt jatkamme tätä matkaa. Yhdessä voimme rakentaa Finnairin, josta henkilöstö, asiakkaat ja suomalaiset voivat edelleen olla ylpeitä", jatkoi Manner

Viimeisen kahden ja puolen vuoden aikana Finnair on tehnyt perustavanlaatuisia muutoksia ja rakentanut itselleen tien ulos koronapandemian aiheuttamasta kriisistä päättäväisin toimin, joihin kuului muun muassa henkilöstövähennykset, lomautukset ja määräaikaiset sopimukset säästöistä työntekijäliittojen kanssa, 500 miljoonan euron osakeanti, merkittäviä lainoja ja 200 miljoonan euron kustannussäästöohjelman toteutus.

Päivitys kello 11.27: Lisätty omistajaohjauksen kommentti.

Lue myös:

Artikkeli: Finnairin Topi Manner: katsomme itään, etelään ja länteen – sopeudumme uusiin realiteetteihin