Finnair tavoittelee selvää työn tuottavuuden parannusta

Finnair_A320_approach_1Finnair tavoittelee selviä kustannussäästöjä henkilöstökuluissa osana lokakuussa 2012 julkistettuja 60 miljoonan euron lisäsäästöjä. Yhtiö on tarkentanut suunnitelmiaan valmistautuessaan keskustelemaan lentävän henkilökunnan sekä asiakaspalvelun, Cargon ja Tekniikan henkilöstön kanssa syksyn työehtosopimuksista.

Työehtosopimusneuvottelut ovat paras tapa sopia välttämättömistä säästöistä yhdessä, mutta kaikkia säästökeinoja harkitaan. Ensisijaisesti pyritään löytämään sellaisia säästökeinoja, joilla ei olisi vaikutusta peruspalkkaan, mutta jotka keventäisivät yhtiön kustannuksia.  

Finnair on jo osin aloittanut keskustelut keinoista ja aikatauluista, joilla niihin päästäisiin aiemmin mainittujen henkilöstöryhmien ja heitä edustavien ammattijärjestöjen (SLSY, SLL ja IAU) kanssa.

Tavoitteena on miettiä, miten palkka- ja työaikarakenteita voitaisiin uudistaa niin, että ne olisivat kilpailukykyisiä ja kokonaisansiot markkinatasoisia. Tavoitteena on keskustella myös sellaisista kulujen karsimisvaihtoehdoista, joilla ei olisi vaikutusta ansioihin.


Miljoonasäästöt henkilökunnalta

Finnairin ja aikaisemmin mainittujen liittojen solmimat työehtosopimukset päättyvät osin tämän vuoden lopussa ja osin ensi vuoden alkupuolella. Säästötavoitteesta lentävän henkilökunnan osuus on noin 35 miljoonaa euroa, joka jakautuu suurin piirtein tasan matkustamohenkilökunnan ja lentäjien kesken. Tekniikan ja asiakaspalveluhenkilöön liittyvien henkilöstösidonnaisten kulujen säästötavoite on noin 8 miljoonaa euroa.  

Samaan aikaan yhtiö jatkaa säästötavoitteiden määrittelemistä muiden henkilöstöryhmien ja muun toiminnan osalta. 

Finnair_Pekka_Vauramo_2”Finnairin menestyminen on Suomelle ja suomalaisille tärkeää. Meille Finnairissa se merkitsee sitä, että  meidän on kyettävä mukautumaan kireään kilpailuun ja vaikeisiinkin taloudellisiin aikoihin", sanoo Finnairin toimitusjohtaja Pekka Vauramo.

"Haemme henkilöstön kanssa yhdessä ratkaisuja, joiden ansiosta Finnair voisi toimia markkinatasoisilla kustannuksilla sekä luoda edellytykset kannattavalle kasvulle ja tätä kautta lisää työpaikkoja seuraavina vuosikymmeninä.”

”Tulevat työehtosopimusneuvottelut ovat keinovalikoimassamme paras tapa sopia välttämättömistä säästöistä yhdessä. Tavoittelemme säästöjä palkka- ja työaikarakenteita muuttamalla sekä muita henkilöstösidonnaisia kustannuksia alentamalla".

"Haluamme maksaa markkinapalkkaa. Henkilöstön ja heidän edustajiensa kanssa pyrimme löytämään eri vaihtoehtoja tuottavuuden lisäämiseksi ja pohtia myös sitä, onko löydettävissä sellaisia henkilöstösidonnaisia kulueriä, joilla ei olisi vaikutusta henkilöstön kokonaisansioihin.” 

Finnair kertoi 5.8.2011 tavoittelevansa kulutasonsa pysyvää alentamista 140 miljoonalla eurolla vuoteen 2014 mennessä. Tämä tavoite saavutettiin etuajassa kesäkuun 2013 loppuun mennessä. Finnair kertoi 26.10.2012 tavoittelevansa lisäksi vielä 60 miljoonan euron lisäsäästöjä.  

Lue myös: