Finnair toteuttaa 500 miljoonan euron merkintäoikeusannin - ehdot julki

A330_tail_closeFinnairin hallitus päätti 10. kesäkuuta toteuttaa aiemmin julkistetun noin 500 miljoonan euron merkintäoikeusannin. Osakeannissa Finnair tarjoaa Yhtiön nykyisille osakkeenomistajille annettavien merkintäetuoikeuksien nojalla enintään 1 279 265 150 uutta osaketta. Yhtiökokous valtuutti toimet 29. toukokuuta 2020.

Finnair aikoo käyttää nyt toteutettavassa osakeannissa kerättäviä varoja pääomarakenteensa ja maksuvalmiutensa vahvistamiseen koronaviruspandemian aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa sekä tukemaan yhtiön strategian toteuttamista.

Suomen valtio, joka omistaa noin 55,9 prosenttia Yhtiön ulkona olevista osakkeista, on peruuttamattomasti sitoutunut merkitsemään tarjottavia osakkeita täysimääräisesti sille kirjattavien merkintäoikeuksien perusteella. Euroopan komissio on 9.6.2020 antanut päätöksen, jonka mukaan Suomen valtion osallistuminen osakeantiin on yhteensopiva Euroopan unionin valtiontukisääntelyn kanssa

Osakeannilla pyritään varmistamaan Finnairin toimintakyky kriisin jälkeisessä ympäristössä sekä edesauttamaan sen kestävää ja kannattavaa kasvua koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Finnairin osakkeenomistajat saavat yhden merkintäoikeuden jokaista osakkeenomistajan osakeannin täsmäytyspäivänä 12.6.2020 omistamaa yhtiön osaketta kohden. Kukin yksi merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään kymmenen tarjottavaa osaketta merkintähintaan, joka on 0,40 euroa tarjottavalta osakkeelta. Finnairin osakkeiden lukumäärä voi osakeannin seurauksena nousta 128 136 115 osakkeesta enintään 1 407 401 265 osakkeeseen.

 Finnairin johto uskoo, että koronaviruspandemiaan liittyvien matkustusrajoitusten poistuttua lentoliikenne on edelleen kasvuala, jossa Finnair tavoittelee kestävää ja kannattavaa kasvua maantieteelliseen kilpailuetuun perustuvan strategian ja vahvan omistusrakenteen tukemana.

Saavuttaakseen tavoitteensa poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta Finnair katsoo tässä tilanteessa järkeväksi vahvistaa tasettaan ja luoda perusta Finnairin pitkän aikavälin strategian onnistuneelle toteuttamiselle sen varmistamiseksi, että yhtiö on toimintakykyinen kriisin jälkeisessä ympäristössä. Osakeanti toteutetaan osana Finnairin uudelleenrahoitussuunnitelmaa.

Finnair on julkistanut hankkeita, joissa se aikoo lisätä biopolttoaineen käyttöä merkittävästi sekä laivastouudistushankkeen, joka koskee kapea- ja laajarunkokokoneita.

Finnair on jättänyt osakeantia koskevan suomenkielisen esitteen hyväksyttäväksi Finanssivalvonnalle. Esite hyväksytään arviolta 12.6.2020, jonka jälkeen sekä esite että siihen viittaamalla sisällytetyt asiakirjat ovat saatavilla arviolta 15.6.2020 lähtien yhtiön verkkosivustolla.

Osakeannin alustava aikataulu

 

11.6.2020 Ensimmäinen kaupankäyntipäivä ilman Merkintäoikeuksia
12.6.2020 Osakeannin Täsmäytyspäivä
15.6.2020 Esitteen julkaisu
17.6.2020 Osakeannin merkintäaika alkaa
17.6.2020 Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla alkaa Nasdaq Helsingissä
18.6.2020 Kaupankäynti Väliaikaisilla Osakkeilla alkaa Nasdaq Helsingissä
25.6.2020 Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla päättyy Nasdaq Helsingissä
1.7.2020 Merkintäaika päättyy ja käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina
3.7.2020 (arviolta) Osakeannin alustava tulos julkistetaan
7.7.2020 (arviolta) Osakeannin lopullinen tulos julkistetaan
8.7.2020 (arviolta) Kaupankäynti Väliaikaisilla Osakkeilla päättyy Nasdaq Helsingissä
8.7.2020 (arviolta) Tarjottavat Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin
9.7.2020 (arviolta) Osakeannissa merkityt Tarjottavat Osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille
9.7.2020 (arviolta) Kaupankäynti Tarjottavilla Osakkeilla alkaa Nasdaq Helsingin pörssilistalla

Lue myös: