Finnair uudistaa raportointikäytäntöään

HOTT_6Finnair Oyj muuttaa ulkoista taloudellista raportointiaan vuoden 2016 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen. Muutosten syynä on yhtiön rakenteen muuttuminen. Uuden raportoinnin kerrotaan heijastavan paremmin konsernin nykyrakennetta ja sen strategiaa.Jatkossa raportointi segmenteittäin sopeutetaan vastaamaan liiketoimintojen viimeaikaista kehitystä ja organisaatiomuutosta.

Vanha toiminnallinen Matkapalvelut-segmentti ja Lentoliikenne-segmentti yhdistetään eikä Finnair jatkossa erittele liikevaihtoaan liiketoiminnoittain. Vuonna 2015 Matkapalvelujen osuus Finnairin liikevaihdosta oli yhdeksän prosenttia.

Saadut lentokonevuokrat eivät enää sisälly konsernin liikevaihtoon vaan liiketoiminnan muihin tuottoihin, sillä lentokoneiden vuokraus ei kuulu Finnairin ydinliiketoimintaan ja sen osuus konsernin liikevaihdosta supistuu edelleen.

Keskeinen tunnusluku ”toiminnallinen liiketulos” vaihtuu nimelle ”vertailukelpoinen toiminnallinen liiketulos”. Muutoksen tarkoituksena on tehdä selvempi ero toiminnallisen liiketuloksen ja liiketuloksen välillä, erityisesti englannin kielellä (operational result ja operating result).

Tunnusluvun määritelmä pysyy ennallaan: IFRS-liiketuloksesta poiketen vertailukelpoiseen toiminnalliseen liiketulokseen ei lasketa mukaan omaisuuden myyntivoittoja tai -tappioita, huoltovarauksen valuuttakurssimuutoksista johtuvia vaikutuksia, johdannaisten realisoitumattomia käyvän arvon muutoksia ja kertaluonteisia eriä.

Matkustajaliikenteen yksikkötuoton (RASK) ja yksikkökustannuksen (CASK) laskentakäytäntöä muutetaan. Aikaisemmin laskentaan on sisältynyt sisäisiä eriä, jotka eivät olleet suoraan johdettavissa konsernin tuloslaskelmasta. Muutoksen tarkoituksena on parantaa avoimutta ja tunnuslukujen käytettävyyttä sijoittajien kannalta.

Ensimmäinen uuden raportointikäytännön mukainen osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2016 julkaistaan 12. toukokuuta 2016. Finnair julkistaa siihen mennessä uuden raportointikäytännön mukaiset vertailuluvut vuodelta 2015.