Finnair valmistautuu laivastouudistukseen - yhtiö aloittaa uuden 60 miljoonan euron säästöohjelman

A330_ net_AY_finnairFinnair aloittaa uuden säästöohjelman, jonka tavoitteena on leikata yhtiön vuosittaisia kustannuksia pysyvästi 60 miljoonalla eurolla vuoden 2014 loppuun mennessä. Säästöohjelman tavoitteena on varmistaa yhtiön kilpailukyky sekä tulevat investoinnit. Finnair arvioi toiminnallisen tuloksensa tänä vuonna voitolliseksi usean tappiollisen vuoden jälkeen, ja yhtiön elokuussa 2012 alkanut 140 miljoonan euron kustannussäästöohjelma on edennyt hyvin. Finnair on kuitenkin lähivuosina merkittävien laivastoinvestointien edessä, mikä edellyttää kestävää kannattavuuden parantamista.

Nyt alkava 60 miljoonan euron säästöohjelma täydentää Finnairin elokuussa 2011 alkanutta 140 miljoonan euron rakennemuutos- ja kustannussäästöohjelmaa. Uusi ohjelma keskittyy ennen kaikkea Finnairin eri yksiköiden toimintojen ja prosessien tehostamiseen, jotta ne parhaalla mahdollisella tavalla vastaisivat mittavaa rakennemuutosta läpikäyvän Finnairin tuleviin tarpeisiin.

"Olemme kuluneen vuoden aikana toteuttaneet isoja rakennemuutoksia ja edenneet monelta osin suunnitelmien mukaisesti toimintamme kehittämisessä ja kustannustehokkuuden parantamisessa. Arvioimme vuoden 2012 toiminnallisen tuloksemme yltävän voitolliseksi. Olemme kuitenkin vielä kaukana pitkän aikavälin tuottotavoitteestamme eli 6 %:n liikevoittomarginaalista. Myös korkea polttoaineen hinta, kiristyvä kilpailu ja kilpailijoiden säästötoimet edellyttävät meiltä lisätoimia, sillä aiomme selvitä voittajana toimialan murroksesta", sanoo toimitusjohtaja Mika Vehviläinen.

"Tehtävänämme on nyt optimoida toimintaamme uuden Finnairin tarpeisiin. Uskon meidän saavuttavan uuden säästötavoitteemme prosesseja ja toimintoja uudelleen arvioimalla ja kehittämällä. Tulemme lähikuukausina keskustelemaan henkilöstön ja sen edustajien kanssa siitä, miten saavutamme uuden säästöohjelman tavoitteet ja miten voisimme edelleen tehostaa toimintaamme ja parantaa työn tuottavuutta. Uskon, että meidän on mahdollista saavuttaa säästöjä myös niillä osa-alueilla, joilla kustannuseromme kilpailijoihin nähden ei vielä ole pienentynyt", sanoo Vehviläinen.

Laivaston uudistaminen on keskeinen osa Finnairin Aasian kasvustrategian toteutusta, ja siihen liittyvät investoinnit ovat tulevina vuosina mittavat: lomaliikenteen käytössä olleet Boeing 757 ‑koneet poistuvat laivastosta Airbus 321ER -toimitusten myötä vuosina 2013–2014 ja ensimmäiset Airbus 350 XWB -koneet liittyvät kaukoliikenteen laivastoon vuodesta 2015 lähtien. Näiden investointien arvo on yhteensä noin 1,2 miljardia euroa.

Finnair on ensimmäinen eurooppalainen lentoyhtiö, joka saa käyttöönsä uuden sukupolven Airbus 350 XWB -koneen. Tulevan investointiohjelman tavoitteena onkin tarjota uusien koneiden myötä upea matkustuskokemus kilpailukykyisellä kalustolla.

Finnair kertoo lisää säästöohjelmastaan suunnitelmien tarkentuessa. Mahdollisia henkilöstövaikutuksia ei voida vielä arvioida.