Finnairin 2011 toi taivaalle lisää kapasiteettia

Finnair_tailsFinnairin liikenne kasvoi vuonna 2011 henkilökilometreillä mitattuna 11,8 prosenttia ja kokonaiskapasiteetti kasvoi 16,8 prosenttia edellisvuoteen nähden. Aasian liikenteen kapasiteetti kasvoi 27,8 prosenttia ja liikenne henkilökilometreillä mitattuna 17,6 prosenttia pääasiassa toukokuussa avatun Singaporen reitin vauhdittamana.

Joulukuun osalta vuoden 2010 vertailulukuihin vaikutti matkustamohenkilökunnan lakko, joka keskeytti lentotoiminnan lähes kokonaan yli viikoksi.

“Valmismatkamarkkinoiden ylitarjonta heikensi lomaliikenteen käyttöasteita merkittävästi joulukuussa.  Myös Aasian-liikenteen käyttöaste laski globaalitalouden epävarmuuden vaimentaessa kysyntää.  Finnairin koko liikenteen käyttöaste säilyi kuitenkin edellisvuoden tasolla Euroopan- ja kotimaanliikenteen selvästi kohentuneiden käyttöasteiden ansiosta,” Finnairin talousjohtaja Erno Hilden toteaa.

Yksikkötuotto tarjottua henkilökilometriä kohti (RASK) kasvoi joulukuussa 6,2 prosenttia edellisvuoden poikkeukselliseen vertailujaksoon nähden ja oli 5,07c.

Lomaliikenteen käyttöaste laski joulukuussa lähes neljä prosenttia edellisvuodesta. Koko vuoden käyttöaste säilyi lähes edellisvuoden tasolla.  Tilausliikenteen koko vuoden laskennallinen kapasiteettivähennys johtui pääosin kesäkauden alun muutoksista, kun osa aiemmin lomalentoina operoiduista reiteistä muutettiin reittilennoiksi. Näiden reittien kokonaiskapasiteetti ei ole olennaisesti muuttunut edellisvuodesta. 

Rahdin tarjotut tonnikilometrit kasvoivat 34,5 prosenttia ja myydyt tonnikilometrit 19,9 prosenttia vuonna 2011. Kuljetetun rahdin ja postin määrä kasvoi 18,5 prosenttia. Kokonaiskäyttöaste laski lähes kahdeksan prosenttia edellisvuoteen verrattuna markkinoiden ylikapasiteetin vuoksi ja oli 64,8 prosenttia.

Finnairin lentojen vuoden 2011 saapumistäsmällisyys koheni edellisvuodesta: 85,1 prosenttia (80,8 prosenttia) kaikista lennoista saapui aikataulussa. Reittilennoista 86,1 prosenttia saapui aikataulussa (82,2 prosenttia). Joulukuun saapumistäsmällisyys oli tyydyttävä, kaikista lennoista 81,4 prosenttia (57,6) saapui aikataulussa. Vertailukauden lukuihin vaikutti heikentävästi yli viikon mittainen lakko.                                

Finnairin lentoliikenteen suoritteet joulukuu 2011

  joulukuu 2011 muutos %   muutos %
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1000 610,0 43,4 8 013,1 12,3
henkilökilometrit milj. 2 405,3 40,1 344,7 16,8
1 717,3 40,6 21 497,5 11,8
Matkustajakäyttöaste % 71,4 0,2 p 73,3 -3,2 p
Rahti ja posti tn 11 902,0 25,3 145 883,1 18,5
Tarjotut tonnikilometrit 379,6 31,6 4 570,6 20,0
Myydyt tonnikilometrit 227,0 34,2 2 823,5 14,3
Kokonaiskäyttöaste % 59,8 1,2 p 61,8 -3,1 p
         
Reittiliikenne yhteensä        
Matkustajat 1000 548,4 51,4 7 275,1 16,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 942,9 50,5 25 808,2 22,7
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 355,7 55,3 18 454,7 17,8
Matkustajakäyttöaste % 69,8 2,2 p 71,5 -3,0 p
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 292,6 52,6 4 102,9 14,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 600,5 36,9 8 573,6 14,6
Myydyt henkilökilometrit milj. 411,3 58,4 5 739,7 16,2
Matkustajakäyttöaste % 68,5 9,3 p 66,9 0,9 p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 10,9 41,4 190,6 29,5
Tarjotut henkilökilometrit milj. 96,6 54,3 1 564,8 28,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 71,9 41,4 1 258,4 29,5
Matkustajakäyttöaste % 74,5 -6,8 p 80,4 0,4 p
         
Aasian reittiliikenne        
Matkustajat 1000 105,6 53,5 1 437,6 15,7
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 129,3 63,7 14 245,5 27,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 796,0 56,2 10 685,6 17,6
Matkustajakäyttöaste % 70,5 -3,4 p 75,0 -6,5 p
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 139,3 48,4 1 543,9 21,2
Tarjotut henkilökilometrit milj. 116,5 16,3 1 424,3 20,5
Myydyt henkilökilometrit milj. 76,4 45,0 771,1 15,2
Matkustajakäyttöaste % 65,6 13,0 p 54,1 -2,5 p
         
Lomaliikenne        
Matkustajat 1000 61,6 -2,5 738,0 -16,8
Tarjotut henkilökilometrit milj. 462,4 8,8 3 536,5 -13,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 361,6 3,6 3 042,8 -14,5
Matkustajakäyttöaste % 78,2 -3,9 p 86,0 -0,7 p
         
Rahtiliikenne        
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 8 424,6 26,7 111 619,6 6,5
- Euroopan rahtiliikenne tn 1 672,4 30,7 21 964,6 2,5
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 645,9 17,1 8 199,2 -0,1
- Asian rahtiliikenne tn 5 924,7 27,3 79 180,6 8,6
- Kotimaan rahtiliikenne tn 181,5 8,9 2 275,2 -0,5
Rahti lomaliikenteessä tn 19,5 -33,9 254,4 -77,7
Rahtilento tn 3 457,9 22,7 34 009,0 98,0
Kokonaisrahti- ja posti tn 11 902,0 25,3 145 883,1 18,5
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 120,4 27,8 1 384,6 34,5
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 73,1 22,7 897,5 19,9
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 60,7 -2,6 p 64,8 -7,9 p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 83,6 -8,2 p 78,2 -9,6 p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 74,4 -8,2 p 77,6 -10,6 p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia