Finnairin käyttöaste nousi mutta yksikkötuotot laskivat syyskuussa

A330_ net_AY_finnairFinnairin liikenne kasvoi myydyillä henkilökilometreillä mitattuna syyskuussa 7,4 prosenttia, ja kokonaiskapasiteetti kasvoi 4,0 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Matkustajakäyttöaste nousi 2,6 prosenttiyksikköä ja oli 81,1 prosenttia.

Aasian liikenteen kapasiteetti kasvoi syyskuussa 3,9 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 5,7 prosenttia edellisvuodesta.

Euroopan liikenne kasvoi myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 13,1 prosenttia ja kapasiteetti 8,1 prosenttia edellisvuodesta.

Matkustajaliikenteen yksikkötuotto tarjotulta henkilökilometriltä* laski heinä-syyskuussa 7,3 % vertailukaudesta ja oli 5,69 eurosenttiä.

 ”Käyttöasteiden hyvästä kehityksestä huolimatta matkustajaliikenteen yksikkötuotto laski vuoden kolmannella neljänneksellä edellisvuodesta, pääasiassa Japanin jenin heikentymisen vuoksi. ”, sanoo Finnairin talousjohtaja Erno Hildén.

Lomaliikenne laski myydyillä henkilökilometreillä mitattuna syyskuussa 5,6 prosenttia, ja kapasiteetti laski 7,0 prosenttia.

Rahtiliikenne kasvoi vertailukaudesta 2,0 prosenttia ja kapasiteetti kasvoi 5,7 prosenttia edellisvuodesta. Rahdin kokonaiskäyttöaste laski 2,4 prosenttiyksikköä edellisvuodesta ja oli 67,3 prosenttia.

Finnairin lentojen saapumistäsmällisyys oli syyskuussa erinomainen. Reittilennoista 91,0 prosenttia (91,8) ja kaikista lennoista 90,4 prosenttia (91,5) saapui aikataulussa.

* Yksikkötuotto = lipputuotto/ASK

 

Finnairin lentoliikenteen suoritteet syyskuu 2013

  syyskuu 2013 muutos % tammi – syyskuu 2013 muutos %
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1000 829,7 7,6 7 121,4 6,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 646,1 4,0 23 731,8 4,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 146,8 7,4 19 174,1 7,3
Matkustajakäyttöaste % 81,1 2,6 p 80,8 2,4 p
Rahti ja posti tn 13 128,9 5,4 108 670,3 -3,0
Tarjotut tonnikilometrit 406,7 5,0 3 578,0 1,9
Myydyt tonnikilometrit 271,1 5,7 2 377,7 3,6
Kokonaiskäyttöaste % 66,7 0,4 p 66,5 1,1 p
         
Reittiliikenne yhteensä        
Matkustajat 1000 766,7 8,7 6 488,1 6,8
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 464,6 4,9 21 143,0 4,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 977,9 8,6 16 801,4 8,2
Matkustajakäyttöaste % 80,3 2,8 p 79,5 2,5 p
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 452,7 9,7 3 861,7 9,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 833,4 8,1 7 270,5 10,5
Myydyt henkilökilometrit milj. 650,0 13,1 5 581,0 12,2
Matkustajakäyttöaste % 78,0 3,4 p 76,8 1,1 p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 18,1 16,4 163,8 5,6
Tarjotut henkilökilometrit milj. 135,4 0,0 1 238,9 3,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 119,8 16,4 1 080,9 5,6
Matkustajakäyttöaste % 88,5 12,4 p 87,2 2,0 p
         
Aasian reittiliikenne        
Matkustajat 1000 152,8 6,4 1 278,2 7,7
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 388,7 3,9 11 700,4 2,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 138,6 5,7 9 532,4 7,0
Matkustajakäyttöaste % 82,0 1,3 p 81,5 3,5 p
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 143,0 7,3 1 184,5 -1,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 107,1 -1,0 933,1 -3,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 69,5 5,8 607,2 -1,8
Matkustajakäyttöaste % 64,9 4,1 p 65,1 0,9 p
         
Lomaliikenne        
Matkustajat 1000 63,0 -4,5 633,3 2,2
Tarjotut henkilökilometrit milj. 181,6 -7,0 2 588,8 -1,5
Myydyt henkilökilometrit milj. 168,9 -5,6 2 372,7 1,4
Matkustajakäyttöaste % 93,0 1,3 p 91,6 2,6 p
         
Rahtiliikenne        
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 10 236,1 3,0 84 782,6 -0,9
- Euroopan rahtiliikenne tn 2 098,9 17,6 17 260,8 13,0
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 661,5 4,2 5 704,8 -0,5
- Asian rahtiliikenne tn 7 322,2 -0,4 60 447,4 -4,1
- Kotimaan rahtiliikenne tn 153,5 -8,3 1 369,7 -12,3
Rahti lomaliikenteessä tn 0,0 -97,8 198,1 64,8
Rahtilento tn** 2 892,8 14,8 23 689,6 -10,2
Kokonaisrahti- ja posti tn 13 128,9 5,4 108 670,3 -3,0
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 117,0 5,7 1 024,2 -1,5
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 78,8 2,0 660,0 -5,0
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 67,3 -2,4 p 64,4 -2,3 p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 75,0 3,0 p 71,8 -2,5 p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 73,8 -3,7 p 72,6 -5,7 p

 

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia
** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)
– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus tarjotuista tonnikilometreistä