Finnairin kesäkuu kasvatti matkustajakäyttöastetta - tarjotut henkilökilometrit vähenivät

Finnairin liikenne kasvoi myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kesäkuussa 9,3 prosenttia kokonaiskapasiteetin kasvaessa 1,3 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Matkustajakäyttöaste nousi kesäkuussa 6,0 prosenttiyksikköä ja oli 81,6 prosenttia. Vertailukaudella Finnairin liikenteeseen vaikuttivat Japanin tsunami ja arabikevään tapahtumat.

Liikenne kasvoi myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kaikilla reittiliikenteen alueilla kokonaiskapasiteetin säilyessä lähes edellisvuoden tasolla.  Liikenne kasvoi myydyissä henkilökilometreissä eniten Euroopassa: 9,2 prosenttia vertailukaudesta. Chongqingin reitin avaus 9.5.2012 kasvatti Aasian liikenteen kapasiteettia hieman vertailukaudesta. Aasian liikenne kasvoi myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 6,8 prosenttia edellisvuodesta.  

Liikenteen yksikkötuotto tarjotulta henkilökilometriltä* kasvoi huhti-kesäkuussa 10,7 % vertailukaudesta ja oli 5,83 eurosenttiä.

“Reittiliikenteen käyttöasteet kehittyivät hyvin koko liikenteessä kesäkuussa, minkä ansiosta myös lentoliikenteen yksikkötuotto kasvoi selvästi. Euroopan liikenteessä käyttöaste nousi lähes 9 prosenttiyksikköä.  Myös lomaliikenne kasvoi voimakkaasti edellisvuodesta, jolloin liikennettä vähensivät arabikevään tapahtumat”, sanoo Finnairin talousjohtaja Erno Hildén.

Lomaliikenne kasvoi myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 31,5 prosenttia kesäkuussa, kun kapasiteetti kasvoi 32,2 prosenttia vertailukaudesta. Matkustajakäyttöaste oli edellisvuoden tasolla ja oli 90 %.

Rahtiliikenne kasvoi myydyissä tonnikilometreissä 2,5 prosenttia vertailukaudesta. Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste nousi 1,1 prosenttiyksikköä ja oli 67,1 prosenttia.

Finnairin lentojen saapumistäsmällisyys parani kesäkuussa edellisvuodesta. Reittilennoista 87,9 prosenttia (83,5 prosenttia kesäkuussa 2011) ja koko liikenteestä 87,8 prosenttia (82,6) saapui aikataulussa.            

* Yksikkötuotto = lipputuotto/ASK                                              

Finnairin lentoliikenteen suoritteet kesäkuu 2012

 

  kesäkuu 2012 muutos % tammi – kesäkuu 2012 muutos %
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1000 798,7 10,1 4 332,1 10,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 541,8 1,3 14 988,9 3,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 073,6 9,3 11 519,2 10,2
Matkustajakäyttöaste % 81,6 6,0 p 76,9 4,8 p
Rahti ja posti tn 12 532,5 1,7 74 746,3 9,0
Tarjotut tonnikilometrit 389,1 0,6 2 324,6 4,5
Myydyt tonnikilometrit 263,6 7,2 1 494,1 10,2
Kokonaiskäyttöaste % 67,7 4,2 p 64,3 3,3 p
         
Reittiliikenne yhteensä        
Matkustajat 1000 710,3 7,7 3 940,4 11,3
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 287,8 -1,3 12 991,3 3,7
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 845,0 7,1 9 769,9 12,3
Matkustajakäyttöaste % 80,6 6,3 p 75,2 5,7 p
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 435,5 9,8 2 245,8 14,7
Tarjotut henkilökilometrit milj. 743,8 -2,6 4 258,3 1,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 612,4 9,2 3 166,8 16,3
Matkustajakäyttöaste % 82,3 8,9 p 74,4 9,6 p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 23,3 1,2 88,3 1,6
Tarjotut henkilökilometrit milj. 170,8 -6,5 690,1 -5,9
Myydyt henkilökilometrit milj. 154,0 1,2 582,7 1,6
Matkustajakäyttöaste % 90,1 6,8 p 84,4 6,2 p
         
Aasian reittiliikenne        
Matkustajat 1000 136,4 6,7 740,8 9,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 295,1 1,1 7 340,7 7,9
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 024,2 6,8 5 566,1 11,6
Matkustajakäyttöaste % 79,1 4,2 p 75,8 2,5 p
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 115,1 2,8 865,5 5,9
Tarjotut henkilökilometrit milj. 78,1 -13,8 702,2 -11,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 54,4 6,0 454,3 8,9
Matkustajakäyttöaste % 69,7 13,0 p 64,7 11,9 p
         
Lomaliikenne        
Matkustajat 1000 88,4 34,9 391,7 1,3
Tarjotut henkilökilometrit milj. 254,0 32,2 1 997,6 1,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 228,6 31,5 1 749,3 -0,3
Matkustajakäyttöaste % 90,0 -0,5 p 87,6 -1,2 p
         
Rahtiliikenne        
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 9 453,9 -3,2 56 159,6 1,1
- Euroopan rahtiliikenne tn 1 765,9 -5,1 10 139,0 -9,0
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 603,9 -4,4 3 866,6 -8,4
- Asian rahtiliikenne tn 6 918,1 -2,6 41 072,1 5,3
- Kotimaan rahtiliikenne tn 166,0 -4,4 1 081,9 -5,9
Rahti lomaliikenteessä tn 3,6 - 117,9 -44,1
Rahtilento tn 3 075,0 20,3 18 468,7 44,0
Kokonaisrahti- ja posti tn 12 532,5 1,7 74 746,3 9,0
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 116,0 0,8 699,9 7,9
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 77,8 2,5 462,4 10,3
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 67,1 1,1 p 66,1 1,5 p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 64,9 -1,8 p 79,1 -2,2 p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 77,0 -1,0 p 79,7 0,6 p