Finnairin liiketappio puolittui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Finnair_tailFinnairin liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 10,9 prosenttia ja toiminnallinen liiketappio lähes puolittui vertailukaudesta -25,0 miljoonaan euroon.

Finnairin myynti kehittyi alkuvuonna myönteisesti: liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 10,9 prosenttia ja matkustajakäyttöaste parani 76,2 prosenttiin, kun se viime vuonna oli vastaavalla jaksolla 72,6 prosenttia. Viime vuoden vertailujakso oli tosin poikkeuksellinen lähinnä maaliskuussa 2011 tapahtuneen Japanin tsunamin vuoksi. Kasvu tuli katsauskaudella kuitenkin ennen kaikkea Euroopasta tehostuneen kapasiteetin käytön ja onnistuneen kampanjahinnoittelun ansioista. Markkinatilanne on ollut hieman odotuksia parempi polttoaineen hinnan ennustettua nousua lukuun ottamatta. Polttoainekustannukset kasvoivat tammi–maaliskuussa 26,2 prosenttia viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen kommentoi ensimmäistä vuosineljännestä: Vaikka voimme olla tyytyväisiä liiketoimintamme kasvuun ensimmäisellä vuosineljänneksellä, toiminnallinen liiketuloksemme oli edelleen 25,0 miljoonaa euroa tappiollinen. Meidän on siis merkittävästi parannettava kannattavuuttamme. Tavoitteemme on, että käännämme Aasian-liikenteeseen, Pohjolan johtajuuteen ja kumppanuuksiin panostavan strategiamme avulla liiketoimintamme voitolliseksi mahdollisimman nopeasti. Tähän liittyen jatkoimme ensimmäisellä vuosineljänneksellä päättäväisesti viime vuonna aloittamaamme välttämätöntä ja väistämätöntä rakennemuutosta. Säästöohjelmamme on edennyt suunnitelmien mukaisesti, ja tavoitteemme on edelleen saavuttaa 140 miljoonan euron kustannustason lasku vuoteen 2014 mennessä.

Alkuvuotta 2012 on leimannut polttoaineen yhä noussut, ennätyksellisen korkea hinta. Tammi–maaliskuussa polttoaineen markkinahinta oli 14 prosenttia korkeampi kuin vertailukaudella 2011. Lentomatkustamisen kysyntä on sen sijaan kehittynyt odotuksia paremmin, ja useat eurooppalaiset lentoyhtiöt ovat raportoineet vuoden ensimmäisellä neljänneksellä matkustajatuottojen ja käyttöasteiden paranemisesta euroalueen epävarmoista talousnäkymistä huolimatta. 

Taloudellinen tulos 1.1.–31.3.2012

Matkustajaliikenteen kasvaneen kysynnän ansiosta Finnairin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 10,9 prosenttia (10,8 prosenttia) vuoden 2011 vertailujaksosta ja oli 591,8 miljoonaa euroa (533,7). Yhtiön toiminnallinen liiketappio eli liiketappio ilman kertaluonteisia eriä, käyttöomaisuuden myyntivoittoja, johdannaisten käyvän arvon ja valuuttamääräisten lentokaluston huoltovarausten arvon muutosta lähes puolittui -25,0 miljoonaan euroon (-43,1) polttoainekulujen selvästä noususta huolimatta. Liiketulos oli -20,2 miljoonaa euroa (-43,1) ja tulos ennen veroja -26,2 miljoonaa euroa (-46,2). Koko kauden tulos jäi -20,4 miljoonaan euroon (-33,8).

Euromääräiset toiminnalliset kulut nousivat tammi–maaliskuussa 621,7 (580,8) miljoonaan euroon. Polttoainekulut hintasuojaukset mukaan lukien nousivat 26,2 prosenttia vertailukaudesta ja olivat 167,6 miljoonaa euroa (132,8). Henkilöstökulut olivat 114,9 miljoonaa euroa (116,8). Muut vuokrakulut sisältävät ostoliikenteen vuokria ja olivat 30,9 miljoonaa euroa (29,1). Kaluston aineostot ja huoltokulut nousivat 40,4 miljoonaan euroon (30,2) pääasiassa edelleen vuokrattujen lentokoneiden luovutushuoltojen seurauksena. Kaiken kaikkiaan toiminnalliset kulut ilman polttoainekuluja nousivat katsauskaudella 1,4 prosenttia vertailukaudesta, kun kapasiteetti kasvoi samanaikaisesti 3,9 prosenttia.

Vuoden 2012 näkymät

Maailman talouden jatkuva epävarmuus ja kysynnän kausivaihtelu sekä korkeana pysyvä polttoaineen hinta heijastuvat ensimmäisen vuosipuoliskon toiminnalliseen tulokseen, jonka arvioidaan olevan selvästi tappiollinen. Kausiluonteisesti perinteisesti vahvemman toisen vuosipuoliskon toiminnallisen tuloksen arvioidaan olevan kannattavuudeltaan ensimmäistä parempi.

Finnairin nykyrakenteisen matkustajaliikennekapasiteetin arvioidaan kasvavan vuonna 2012 noin 5 prosenttia. Kasvu tulee pääasiassa Aasian-liikenteestä

Finnairin polttoainekustannusten arvioidaan olevan vuonna 2012 edellisvuotta selvästi korkeammat kapasiteetin lisäyksen ja polttoaineen korkean hinnan vuoksi.

 Rakenne- ja säästöohjelman 140 miljoonan euron kustannusleikkaustavoitteesta arvioidaan toteutuvan noin 80 miljoonan euron kokonaissäästöt vuoden 2012 loppuun mennessä. Kustannussäästöjen toteutuminen painottuu vuoden jälkimmäiselle puoliskolle.