Finnairin maaliskuun liikennesuoritteet

Finnair_tailsFinnairin liikenne kasvoi myydyillä henkilökilometreillä mitattuna maaliskuussa 4,6 prosenttia, ja kokonaiskapasiteetti kasvoi 1,7 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Matkustajakäyttöaste nousi maaliskuussa 2,2 prosenttiyksikköä ja oli 80,3 prosenttia. Aasian liikenteen kapasiteetti kasvoi maaliskuussa 1,2 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 5,4 prosenttia edellisvuodesta.

Liikenteen yksikkötuotto (lipputuotto/ASK) tarjotulta henkilökilometriltä* kasvoi tammi-maaliskuussa 0,8 % vertailukaudesta ja oli 5,32 eurosenttiä.

“Vapaa-ajan matkustuskysyntä oli maaliskuussa vahvaa. Pääsiäisen ajoittuminen maaliskuulle vähensi puolestaan liikematkustusta. Matkustajaliikenteen yksikkötuotto kasvoi hieman edellisvuodesta, pääasiassa käyttöasteiden hyvän kehityksen ansioista”, sanoo Finnairin talousjohtaja Erno Hildén yhtiön tiedotteessa.

Lomaliikenne laski myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 3,7 prosenttia maaliskuussa, ja kapasiteetti laski 5,7 prosenttia. Matkustajakäyttöaste nousi 1,8 prosenttiyksikköä edellisvuodesta ja oli 86,1 %.

Rahtiliikenne laski vertailukaudesta 7,2 prosenttia ja kapasiteetti 1,6 prosenttia. Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste laski 4,0 prosenttiyksikköä ja oli 65,9 prosenttia.

Finnairin lentojen saapumistäsmällisyys parani maaliskuussa edellisvuodesta ja oli erinomainen. Reittilennoista 90,8 prosenttia (87,6 prosenttia) ja kaikista lennoista 89,6 prosenttia (87,0) saapui aikataulussa.

 

Finnairin lentoliikenteen suoritteet maaliskuu 2013

  maaliskuu 2012 muutos % tammi – maaliskuu 2013 muutos %
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1000 800,9 3,8 2 159,9 4,0
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 706,7 1,7 7 702,2 0,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 172,2 4,6 6 129,4 5,2
Matkustajakäyttöaste % 80,3 2,2 p 79,6 3,4 p
Rahti ja posti tn 12 227,1 -8,0 32 049,1 -15,4
Tarjotut tonnikilometrit 406,1 0,0 1 148,5 -3,9
Myydyt tonnikilometrit 271,2 1,0 746,6 -1,0
Kokonaiskäyttöaste % 66,8 0,6 p 65,0 1,9 p
         
Reittiliikenne yhteensä        
Matkustajat 1000 729,1 3,8 1 931,2 3,2
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 286,5 3,2 6 364,3 1,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 810,2 6,5 4 881,1 5,6
Matkustajakäyttöaste % 79,2 2,4 p 76,7 3,2 p
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 399,8 7,2 1 068,9 7,8
Tarjotut henkilökilometrit milj. 763,5 7,3 2 143,7 6,9
Myydyt henkilökilometrit milj. 581,9 8,7 1 525,0 8,9
Matkustajakäyttöaste % 76,2 1,0 p 71,1 1,3 p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 14,4 16,7 37,6 14,3
Tarjotut henkilökilometrit milj. 109,2 9,1 295,8 6,5
Myydyt henkilökilometrit milj. 95,0 16,7 248,0 14,3
Matkustajakäyttöaste % 87,1 5,6 p 83,8 5,7 p
         
Aasian reittiliikenne        
Matkustajat 1000 137,8 6,2 383,0 5,2
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 267,3 1,2 3 543,6 -1,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 030,2 5,4 2 860,2 4,4
Matkustajakäyttöaste % 81,3 3,3 p 80,7 4,4 p
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 177,2 -5,4 441,8 -8,5
Tarjotut henkilökilometrit milj. 146,5 -3,6 381,1 -8,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 103,1 -3,4 247,8 -6,9
Matkustajakäyttöaste % 70,3 0,2 p 65,0 0,9 p
         
Lomaliikenne        
Matkustajat 1000 71,8 3,3 228,7 11,3
Tarjotut henkilökilometrit milj. 420,2 -5,7 1 337,9 -1,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 362,0 -3,7 1 248,4 3,8
Matkustajakäyttöaste % 86,1 1,8 p 93,3 4,6 p
         
Rahtiliikenne        
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 9 791,1 -6,6 26 232,4 -4,6
- Euroopan rahtiliikenne tn 1 906,2 -0,9 5 292,0 6,1
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 716,7 3,0 1 916,1 3,8
- Asian rahtiliikenne tn 7 018,1 -8,4 18 550,0 -7,7
- Kotimaan rahtiliikenne tn 150,0 -22,9 474,3 -17,5
Rahti lomaliikenteessä tn 37,8 -46,4 189,9 112,6
Rahtilento tn 2 398,1 -12,7 5 626,8 -45,4
Kokonaisrahti- ja posti tn 12 227,1 -8,0 32 049,1 -15,4
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 116,3 -1,6 326,7 -11,4
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 76,7 -7,2 197,5 -15,2
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 65,9 -4,0 p 60,5 -2,6 p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 80,8 -6,0 p 79,8 -3,0 p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 78,0 -8,6 p 73,3 -6,3 p

 

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

 

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)
– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus tarjotuista tonnikilometreistä