Finnairin maaliskuun matkustajamäärä kasvoi yli 17 prosenttia - suurin kasvu Pohjois-Amerikan reiteiltä

A330_tail_closeFinnair kuljetti maaliskuussa 17,2 % enemmän matkustajia kuin vuoden 2017 vastaavalla jaksolla. Kokonaiskapasiteetti oli 18 prosenttia edellisvuotta suurempi. Kasvun myötä kuukauden matkustajamäärä 1 094 800 matkustajaa on kaikkien aikojen kolmanneksi korkein vuoden 2017 heinäkuun ja kesäkuun jälkeen.

Finnairin matkustajamäärä kasvoi eniten Aasian-liikenteessä, 31,5 %, mutta kasvu oli voimakasta myös Pohjois-Amerikan reiteillä (+18,9 %), Euroopan-lennoilla (+15,1 %) ja kotimaan liikenteessä (+12,4 %).

Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi maaliskuussa 18,2 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Tarjotusta kapasiteetista 52 % oli Aasian-liikenteessä, 34 % Euroopan-reiteillä ja loput Pohjois-Amerikan ja kotimaan liikenteessä.

Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 23,4 %, mihin vaikutti etenkin kaukoliikenteen vapaa-ajanmatkustuskysynnän kasvu. Koko liikenteen matkustajakäyttöaste nousi 3,5 %-yksikköä 84,5 %:iin.

Kaukoliikenteessä kapasiteettia kasvattivat etenkin vertailujakson jälkeen käyttöön otetut Airbus A350-900 -lentokoneet. Tarjonta kasvoi Aasian-liikenteessä 25,8 %, ja kasvu kohdistui etenkin Bangkokin ja Hongkongin reiteille sekä uuteen kausikohteeseen Goaan.

Maaliskuuhun 2017 verrattuna Finnair lisäsi vuoroja myös Chongqingiin, Singaporeen, Delhiin, Nagoyaan ja Tokioon. Pohjois-Amerikan-liikenteessä kapasiteetin 12,8 %:n kasvu kohdistui Puerto Vallartan ja Havannan kausireiteille.

Euroopan-liikenteen kapasiteettia kasvattivat kapearunkolaivaston koon kasvattaminen vertailujaksosta ja istuinten lisääminen osaan nykyisistä kapearunkokoneista.

Tarjonnan 8,7 %:n kasvu kohdistui muun muassa Tukholman ja Berliinin lisävuoroihin, ympärivuotiseksi kohteeksi otetun Reykjavikin reitille sekä suoriin lentoihin Lappiin Pariisista, Lontoosta ja Zürichistä. Lentojen lisääminen Helsingistä Pohjois-Suomen kohteisiin kasvatti kotimaan liikenteen tarjontaa 21,6 % vertailujaksosta. 

Myydyt henkilökilometrit kasvoivat 32,0 % Aasian-liikenteessä, 21,7 % Pohjois-Amerikan liikenteessä, 12,9 % Euroopan-liikenteessä ja 15,1 % kotimaan liikenteessä. Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 88,6 %, Pohjois-Amerikan-liikenteen 85,6 %, Euroopan-liikenteen 81,5 %, ja kotimaan liikenteen 67,2 %. Koko liikenteen matkustajakäyttöaste nousi 3,5 %-yksikköä 84,5 %:iin.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat helmikuussa 16,3 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 9,6 % erityisesti Suomen ja Japanin rahtimarkkinoiden hyvän kehityksen ansiosta.

Finnairin kokonaisrahtikapasiteettiin sisältyi lisäksi viikoittain kolme DHL:n operoimaa rahtilentoa Helsingin ja Brysselin välillä. Rahtilentovolyymit laskivat vertailujaksosta, jolloin Finnair vuokrasi rahtitilaa Japan Airlinesilta. Finnairin uuden COOL Nordic Cargo -terminaalin kaikki toiminnot otettiin käyttöön tammikuussa.

Maaliskuussa 78,2 prosenttia (87,8) Finnairin lennoista saapui aikataulussa.

Alustavien tietojen mukaan Finnairin yksikkötuotto eli liikevaihto jaettuna tarjotuilla henkilökilometreillä (RASK) laski tammi–maaliskuussa 3,6 prosenttia vertailukaudesta ja oli 6,57 eurosenttiä.

”Lentoliikenteen kysyntä pysyi hyvällä tasolla koko ensimmäisen vuosineljänneksen. Olemme erittäin tyytyväisiä matkustajamäärien kasvuun ja matkustajakäyttöasteemme paranemiseen. Kapasiteettimme merkittävä kasvu näkyi odotetusti yksikkötuoton heikkenemisenä”, sanoo Finnairin talousjohtaja Pekka Vähähyyppä.


Finnairin lentoliikenteen suoritteet maaliskuu 2018

  maaliskuu 2018 muutos % vuoden 2018 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1000 1 094,8 17,2 3 017,5 15,9
Tarjotut henkilökilometrit milj. 3 369,1 18,2 9 665,7 18,9
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 846,8 23,4 8 015,8 21,1
Matkustajakäyttöaste % 84,5 3,5p 82,9 1,5p
Rahti ja posti tn 11 975,2 -4,3 30 717,0 -4,0
Tarjotut tonnikilometrit 496,2 17,8 1 435,4 18,7
Myydyt tonnikilometrit 329,7 17,2 912,9 16,4
         
Aasian reittiliikenne        
Matkustajat 1000 204,3 31,5 590,0 27,0
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 750,4 25,8 5 037,4 25,6
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 551,7 32,0 4 473,9 27,4
Matkustajakäyttöaste % 88,6 4,1p 88,8 1,2p
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 599,2 15,1 1 629,4 13,9
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 157,7 8,7 3 252,5 8,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 943,1 12,9 2 533,7 11,8
Matkustajakäyttöaste % 81,5 3,1p 77,9 2,1p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 26,2 18,9 76,0 19,6
Tarjotut henkilökilometrit milj. 230,9 12,8 728,1 20,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 197,6 21,7 590,0 24,4
Matkustajakäyttöaste % 85,6 6,2p 81,0 2,8p
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 265,1 12,4 722,1 12,0
Tarjotut henkilökilometrit milj. 230,0 21,6 647,8 24,7
Myydyt henkilökilometrit milj. 154,5 15,1 418,1 15,0
Matkustajakäyttöaste % 67,2 -3,8p 64,5 -5,4p
         
Rahtiliikenne        
- Euroopan rahtiliikenne tn 1 754,4 -19,1 3 857,7 -29,4
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 669,8 2,4 1 668,7 -12,4
- Asian rahtiliikenne tn 8 821,5 11,1 23 269,3 16,8
- Kotimaan rahtiliikenne tn 54,0 -63,4 142,1 -66,3
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 11 299,7 3,6 28 937,7 4,4
Rahtilento tn** 675,4 -57,9 1 779,4 -58,3
Kokonaisrahti- ja posti tn 11 975,2 -4,3 30 717,0 -4,0
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 123,8 8,8 352,6 10,3
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 75,0 -0,7 195,7 1,6
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 122,2 16,3 348,4 18,1
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 73,9 9,6 192,8 12,8
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 60,6 -5,8p 55,5 -4,8p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 59,9 8,3p 48,9 -3,2p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 67,1 -5,1p 62,3 -2,1p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 60,5 -3,7p 55,3 -2,6p
             

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia 

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

–      Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

–      Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

–      Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä