Finnairin matkustajamäärä kasvoi helmikuussa kaikilla liikennealueilla

FinnairA350tailFinnairin matkustajamäärä kasvoi kaikilla liikennealueilla helmikuun aikana. Kasvua tuli yhteensä 13,2 prosenttia vertailukaudesta. Karkauspäivän tuomasta ylimääräisestä lentopäivästä aiheutui noin kolmen prosentin positiivinen kasvuvaikutus.

Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna kasvoi helmikuussa 8,4 prosenttia, ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 8,7 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Matkustajakäyttöaste nousi 0,2 prosenttiyksikköä ja oli 79,1 prosenttia.

Aasian-liikenteen kapasiteetti kasvoi helmikuussa 7,9 prosenttia ja liikenne kasvoi 10,5 prosenttia. Amerikan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 5,3 prosenttia mutta myydyillä henkilökilometreillä mitattu liikenteen kasvu jäi 2,2 prosenttiin.

Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi vuorolisäysten ja uusien kohteiden myötä 7,9 prosenttia edellisvuodesta ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 5,1 prosenttia. Kotimaan liikenteen kasvua puolestaan selittävät erityisesti Norran kaupalliselta riskiltä vertailukauden jälkeen Finnairin ostoliikenteeksi siirtyneet reitit.

Reittiliikenteen rahtikapasiteetti tarjotuilla rahtitonnikilometreillä mitattuna kasvoi helmikuussa 11,4 prosenttia ja myydyt tonnikilometrit kasvoivat 6,3 prosenttia. Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste oli 52,5 prosenttia.

Lisäksi Finnairin kokonaisrahtikapasiteettiin sisältyy viikoittain kaksi DHL:n operoimaa rahtilentoa Helsingin ja Brysselin välillä sekä osuus kahdesta viikoittain IAG:n kanssa jaetusta rahtilennosta Helsingin ja Lontoon välillä.

Helmikuussa Finnairin lennoista 81,6 prosenttia (87,0) saapui aikataulussa.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet helmikuu 2015

  Helmikuu 2015 muutos % Vuoden 2015 alusta muutos %
         
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1000 814,8 13,2 1 595,3 11,3
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 599,9 8,4 5 331,8 6,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 056,7 8,7 4 183,9 7,4
Matkustajakäyttöaste % 79,1 0,2 p 78,5 0,8 p
Rahti ja posti tn 10 549,7 7,8 21 291,9 11,3
Tarjotut tonnikilometrit 379,9 8,3 780,1 5,7
Myydyt tonnikilometrit 247,2 8,5 502,4 8,7
Kokonaiskäyttöaste % 65,1 0,1 p 64,4 1,8 p
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 441,8 9,3 876,5 7,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 962,5 7,9 1 947,9 6,5
Myydyt henkilökilometrit milj. 699,3 5,1 1 403,0 4,3
Matkustajakäyttöaste % 72,7 -1,9 p 72,0 -1,5 p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 21,2 1,1 43,7 1,2
Tarjotut henkilökilometrit milj. 204,8 5,3 413,3 1,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 158,9 2,2 327,5 1,9
Matkustajakäyttöaste % 77,6 -2,4 p 79,2 0,1 p
         
Aasian reittiliikenne        
Matkustajat 1000 142,8 9,2 296,5 7,8
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 274,6 7,9 2 680,2 5,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 083,5 10,5 2 247,1 9,0
Matkustajakäyttöaste % 85,0 2,0 p 83,8 2,8 p
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 209,1 27,9 378,7 27,0
Tarjotut henkilökilometrit milj. 157,9 19,8 290,5 23,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 115,0 25,9 206,3 24,8
Matkustajakäyttöaste % 72,8 3,5 p 71,0 0,8 p
         
Rahtiliikenne        
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 9 036,7 6,4 18 436,3 10,7
- Euroopan rahtiliikenne tn 1 778,9 11,6 3 542,6 12,0
- Pohjois-Amerikan   rahtiliikenne tn 610,6 -21,0 1 335,6 -5,3
- Asian rahtiliikenne tn 6 488,8 8,3 13 246,7 12,1
- Kotimaan rahtiliikenne tn 158,5 17,0 311,4 15,5
Rahtilento tn** 1 513,0 16,9 2 855,6 15,4
Kokonaisrahti- ja posti tn 10 549,7 7,8 21 291,9 11,3
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 113,2 10,5 233,8 6,2
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 63,2 8,1 128,0 12,6
Tarjotut   reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 105,8 11,4 218,5 6,9
Myydyt   reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 55,6 6,3 113,4 11,0
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 55,8 -1,3 p 54,8 3,1 p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen   käyttöaste* % 40,4 -4,7 p 40,7 1,2 p
- Aasian rahtiliikenteen   käyttöaste* % 56,2 -2,4 p 55,5 2,5 p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 52,5 -2,5 p 51,9 1,9 p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna

– Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä