Finnairin nykkiläinen lentää osin keitinrasvajätteestä tehdyllä polttoaineella

bio_tankkaus_1Finnairin Airbus-lennolla AY005 Helsingistä New Yorkiin 23. syyskuuta hyödynnetään käytetystä keitinrasvasta valmistettua ja siten hiildioksidipäästöjä vähentävää biopolttoainetta. Kaupungissa järjestetään samaan aikaan YK:n Ilmastokokous.

Finnair vakuuttaa olevansa kaupallisen lentoliikenteen kestävän kehityksen edelläkävijä. Yhtiössä uskotaan vahvasti ennakoiviin toimiin ympäristövaikutuksien hallitsemiseksi.

Suurin osa lentoyhtiöiden ympäristövaikutuksista syntyy lentokoneiden moottoripäästöistä. Hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää 50-80 prosenttia vaihtamalla kestävämpään polttoainelähteeseen.

New Yorkin lennolla käytettävä biopolttoaine on valmistettu ravintoloiden keitinrasvajätteestä. Ilta-Sanomien mukaan siitä muokattu polttoaine tuodaan Yhdysvalloista.

Kansan Uutiset puolestaan kertoo, että New Yorkin lennon polttoaineesta vain noin 10 prosenttia on bioperäistä, loppu on perinteistä JET A-1 -laatua.

SkyNRG:n biokerosiini on hyvä esimerkki vaihtoehtoisesta lentopolttoaineesta, joka vähentää merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä, ei kilpaile ruuantuotannon kanssa eikä vahingoita luonnon monimuotoisuutta.

Finnair lensi ensimmäisen lentonsa biopolttoaineella vuonna 2011. Biopolttoaineiden hinta on yli kaksinkertainen tavanomaiseen kerosiiniin verrattuna, eikä se siten vielä ole kestävä ratkaisu lentoyhtiöiden ainoaksi polttoaineeksi.

Fin_tail_1"Haluamme tällä lennolla tuoda esiin hyötyjä, joita laajemmalla ympäristöystävällisten biopolttoaineiden käytöllä olisi ilmailualalla", sanoo Finnairin kestävän kehityksen johtaja Kati Ihamäki.

"Teemme yhteistyötä alan toimijoiden ja viranomaisten kanssa, jotta biopolttoaineiden hankintaketjuja saataisiin kehitettyä ja kustannuksia laskettua niin, että biopolttoaineet voitaisiin ottaa laajempaan käyttöön." 

"On tärkeää testata ja kehittää biopolttoaineiden käyttöä lentoliikenteessä, sillä lentoliikenne aiheuttaa kaksi prosenttia kaikista kasvihuonekaasupäästöistä." sanoo eroava kehitysministeri Pekka Haavisto.

"Jos öljyn hinta nousee ja biopolttoaineiden laskee, voimme toivottavasti tulevaisuudessa korvata ainakin osan fossiillisista polttoaineista uusiutuvista materiaaleista tai jätteestä valmistetulla polttoaineella. Olen iloinen, että Finnair näyttää suuntaa tässä kehityksessä."

"Finnair on ollut Airbusin asiakas jo 30 vuoden ajan. Olen erityisen ylpeä yhteistyöstämme tämän New Yorkiin biopolttoainelennon osalta”, sanoo Airbusin ympäristöasiainjohtaja Andrea Debbané.

Airbus ja Finnair toimivat yhdessä lentoliikenteen päästöjen vähentämiseksi. Tavoitteen saavuttamiseksi on oleellista investoida moderniin ja polttoainetehokkaaseen laivastoon. Päästövähennyksiä saavutetaan myös tehokkaammalla lennonsuunnittelulla, sujuvalla yhteistyöllä lennonjohdon kanssa sekä käyttämällä kaikilla mittareilla kestäviä polttoaineita.

Skynrg_logo_1"Tämä lento on vasta alkusoittoa. Yhteistyökumppaneidemme Statoil Aviationin, Neste Oilin ja monien muiden kanssa tähtäämme lentokoneissa käytettävän, ympäristöystävällisen ja järkevähintaisen biopolttoaineen tuotantoon Pohjoismaissa", uskoo SkyNRG toimitusjohtaja Dirk Kronemeijer.

"Hallitusten tuki on myös oleellista, jotta voimme yhteisillä ponnisteluilla luoda ilmailulle ympäristöä säästävän tulevaisuuden."

Finnair tutkii myös mahdollisuutta perustaa biopolttoainehub Helsinki-Vantaan lentokentälle liikenne- ja viestintäministeriön vetämässä projektissa, jossa mukana ovat lisäksi Finavia sekä Neste oil.

Finnair on myös aktiivinen Nordic Initiative for Sustainable Aviation -työryhmässä, jossa pohjoismaisia lentoyhtiöitä, lentokenttäoperaattoreita ja ministeriöitä työskentelee yhdessä lentokonevalmistajien kanssa biopolttoaineen kehityksen vauhdittamiseksi ilmailualalla.

Lue myös artikkeli: Kohti kestävää kehitystä ja Bio-hubia