Hävittäjille uusi nousutie valtatielle 9 - kehittää Karjalan lennoston tukikohdan taistelukestävyyttä

Baana19_HN_takeoffKarjalan lennoston tukikohdan taistelunkestävyyttä kehitetään uudella hävittäjien nousutiellä osana Suomen sotilaallisen liikkuvuuden hanketta.  Valtatie 9 Kelttu, Siilinjärvi -hankkeessa parannetaan myös Karjalan lennoston Rissalan tukikohdan liikenneyhteyksiä.

Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta (CEF, Connecting Europe Facility) myönnettiin 25,13 miljoonaa euroa yhdelle Suomen sotilaallisen liikkuvuuden hankkeelle. Tukea oli haettu Rissalan lentokentän tieyhteyksille eli hankkeelle valtatie 9 Kelttu, Siilinjärvi. Kyse on jo kolmannesta Suomen sotilaallisen liikkuvuuden hankkeesta, jolle myönnetään CEF-rahoitusta.

Hankkeessa parannetaan paikallis- ja kaukoliikenteen toimivuutta ja turvallisuutta, poistetaan ruuhkia ja luodaan turvalliset liittymisyhteydet valtatielle 9 eli Joensuuntielle. Hankkeessa korvataan kaksi ruuhkaista tasoliittymää yhdellä eritasoliittymällä ja rakennetaan ohituskaistat noin neljän kilometrin matkalle molempiin ajosuuntiin. Hanke sujuvoittaa sekä siviililiikennettä että sotilaskuljetuksia.

Ohituskaista-alueesta tulee myös uusi nousutie ilmavoimien hävittäjien ja muun lentokaluston käyttöön. Nousutie parantaa Rissalan tukikohdan taistelukestävyyttä merkittävästi.

Keväällä 2022 CEF-tukea myönnettiin Laurila-Tornio-Haaparanta-radan sähköistämiseen ja Oulun Oritkarin sataman kolmioraiteelle. Suomi on tähän mennessä saanut tukea sotilaallisen liikkuvuuden hankkeisiin yhteensä 43,25 miljoonaa euroa.

Kaikkiaan komissio ehdotti rahoitettavaksi 35 sotilaallisen liikkuvuuden hanketta. Yhteensä tukea myönnetään 616 miljoonaa euroa.

CEF-ohjelmasta tuetaan TEN-T-verkon liikennehankkeita. Euroopanlaajuinen TEN-T yhdistää rautatiet, sisävesireitit, tiet, meri- ja lentoyhteydet yhdeksi liikenneverkoksi.

Komissio avaa seuraavan haun sotilaallisen liikkuvuuden hankkeille vuonna 2023. MH