Häirikkömatkustajat kuriin uusin määräyksin

ICAO_logoKansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO on saanut valmiiksi lisäykset Tokion vuoden 1963 yleissopimukseen, joka käsittelee lentomatkustajien häiriökäyttäytymistä ja lentokoneen turvallisuuden vaarantamista. Kaupallisilla lennoilla ilmenee viikottain satoja häirikkötapauksia, jotka halutaan kuriin uusin keinoin. Lentoyhtiötä edustava IATA pyytääkin valtioita kiirehtimään sopimuksen ratifiointia.

ICAO teki päätöksiä uusista keinoista häirikkömatkustajien toimintaan puuttumiseksi konferenssissaan Montrealissa, jonne oli kokoontunut kaikkiaan 100 siviili-ilmailujärjestön jäsenmaata sekä yhdeksän organisaatiota ja instituutiota. Matkustajien häiriköinti lennoilla on lisääntynyt huomattavasti viimevuosien aikana kaupallisessa liikenteessä.

”Muutokset Tokion yleissopimukseen parantavat ICAO:n jäsenvaltioiden juridisia mahdollisuuksia operaattorin ja laskupaikan valtioissa”, sanoi ICAO:n neuvoston puheenjohtaja Olumuyiwa Benard Aliu.

”Lisäksi muutokset parantavat ilmailun turvallisuutta erityisesti tunnustamalla lentokoneiden turvamiesten aseman tästä eteenpäin”, jatkoi Aliu.

”Uusi lisäys Tokion yleissopimukseen on tärkeää varmistaaksemme matkustajien ja miehistön turvallisuuden maailmanlaajuisesti”, sanoi ICAO:n pääsihteeri Raymond Benjamin.

Kansainvälinen ilmakuljetusliitto IATA pyytää valtiota kiirehtimään Tokion yleissopimuksen muutosten ratifioinnin kanssa. Yleissopimus sisältää raamit joiden mukaan toimitaan lentomatkustajien häiriökäyttäymistapauksissa tai käytöksessä, joka johtaa fyysiseen hyökkäykseen tai aiheuttaa varaa lennon turvallisuudelle.

”Sopimus on tärkeä uutinen kaikille lentäville – matkustajille ja miehistölle. Muutokset ja toimenpiteet, jotka on jo otettu käyttöön lentoyhtiöissä antavat käyttöön tehokkaat keinot puuttua häiriökäyttäytymiseen lennoilla”, kommentoi IATA:n johtaja Tony Tyler.

”Viikoittain kaupallisilla lennoilla raportoidaan noin 300 häiriökäyttäytymistä. Valtioiden tulisi toimia nopeasti ja ratifioida uusi säännöstö”, sanoi Tyler.

Airbus_A340_flyingLaajentamalla tuomiovaltaa lentokoneen rekisteröintivaltiosta lennon määränpään valtioon tukitaan porsaanreikä, joka on vapauttanut monet vakavat häiriökäyttäytymiset lain kourista. Uusi säännöstö antaa selkeämmät määritelmät matkustajien häiriökäyttäytymiselle sisältäen uhkaukset, fyysiset hyökkäykset sekä turvaohjeistuksen noudattamatta jättämisen. Parannuksena säännöstö tuo myös määräykset häiriökäyttäytymisestä aiheutuneiden kustannusten taikaisin perimiseksi. 

”Häirikkömatkustajat ovat erittäin pieni vähemmistö. Häiriökäyttäytymisellä lentokoneessa voi kuitenkin olla vakavat seuraukset kaikille lentokoneessa olijoille. Päämääränä on sellaisen käytöksen kitkeminen lennoilta tehokkaasti”, päättää Tyler.

Tokion yleissopimukseen tehdyt muutokset astuvat voimaan, kun 22 ICAO:n jäsenvaltiota ratifioi uuden säännöstön. Siviili-ilmailujärjestö onnistui viemään säännöstön ensimmäisestä esittelystä sopimukseksi viidessä vuodessa, joka on erittäin lyhyt aika säännöstön läpimenoksi. 

Suomi ratifioi vuoden 1963 Tokion yleissopimuksen rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa vuonna 1971. Kansainvälisesti sopimus astui voimaan vuonna 1969.

Tokion yleissopimus