Helsingin kaupunki korjaa Malmin lentoaseman historialliselle kiitotielle aiheuttamansa vauriot

Malmi_kaivinkone2Helsingin kaupunki korjaa vauriot, jotka se aiheutti Malmin lentokentän historialliselle betoniselle kiitotielle 15. kesäkuuta. Kaupunki on avaamassa pelastuslaitokselle hälytysajoreitit Malmin entisen lentokenttäalueen poikki. Helsinki pahoittelee tehneensä virheen poistaessaan alkuperäisiä betonilaattoja ja ilmoittaa ennallistavansa alueen alkuperäistä vastaavaksi.

Malmi_kaivinkone1 Helsinki oli käynnistänyt Malmin lentokentän alueella aloitettiin painumakorjaustyö, jossa poistettiin alkuperäisiä betonilaattoja. Ne sijaitsivat ELY-keskuksen asettaman vaarantamiskiellon alueella. Helsingin kaupunki kertoo palauttavansa painumatyön alueen alkuperäistä vastaavaan ulkoasuun.

Rakenteilla olevat uudet hälytysajoreitit lyhentävät merkittävästi pelastuslaitoksen toimintavalmiusaikoja Pohjois-Helsingissä, jolloin esimerkiksi henkeä uhkaavissa sairaustapauksissa ambulanssi ehtii potilaan luokse aiempaa nopeammin.

U59c5c4a2-50d0-42f7-b35c-cbf0f67ff11budet reitit kulkevat Malmin uudelta pelastusasemalta Malminkaarelle ja Tattariharjuntielle, ja niitä varten on rakennettu uudet ajoportit. Pelastusasema toimii Rajavartiolaitoksen vartiolentolaivueen entisen tukikohdan tiloissa.

Kaupungin mukaan juuri Malminkaaren suuntaan kulkevalla hälytysajoreitillä on havaittu hälytysajoa haittaavia painumia. Kyseinen painumakorjaustyö käynnistettiin alueella, joka on kooltaan noin 20 m2. Hankkeella ei ollut ELY-keskuksen puoltavaa lausuntoa, joka olisi vaadittu vaarantamiskiellossa olevalla alueella tehtäville töille.

Kaupunki kertoo, että työalueelta ehdittiin poistaa betonilaattoja sekä asentaa suodatinkangas ja sorastus. Kaupunki on nyt keskeyttänyt korjaustyöt.

78305035-57fb-44ce-8ffe-777aac155015Helsinki pahoittelee tehneensä virheen poistaessaan alkuperäisiä betonilaattoja pelastusreitin painuman korjaamisen yhteydessä. Tiedonkulun vaarantamiskiellon rajoituksista kerrotaan olleen kaupunkiorganisaation sisällä puutteellista.

Kaupunki on nyt keskustellut ELY-keskuksen kanssa tapahtuneesta ja vaurion korjaamisesta on sovittu, että painumatyön alue palautetaan alkuperäistä vastaavaan asuun. Lisäksi kaupunki ja ELY-keskus sopivat, että ennallistamissuunnitelmat hyväksytetään ELY-keskuksella ennen ennallistamistyön aloittamista.

Malmi_joulukuu_2019_1Lue myös: