Helsinki-Vantaalla otettiin käyttöön toimintaa tehostava CDM-menetelmä

Finnair_lineupFinavia on ottanut ensimmäisenä Pohjois-Euroopassa käyttöön Helsinki-Vantaan lentoasemalla uudenlaisen CDM-toimintatavan. Se vähentää lentoliikenteen viiveitä, parantaa toiminnan täsmällisyyttä ja resurssien käyttöä sekä lisää kustannustehokkuutta. Lentomatkustaja voi havaita uuden toimintatavan muun muassa lyhentyvistä rullausajoista.

Uusi toimintatapa vahvistaa Helsinki-Vantaan asemaa Pohjois-Euroopan johtavana lentoasemana vaihtomatkustuksessa.

2. lokakuuta käyttöönotettu malli perustuu Euroopan lennonvarmistusjärjestelmän Eurocontrolin CDM-toimintatapaan (Collaborative Decision Making). Se kehittää lentoaseman toimijoiden välistä tiedonkulkua sekä tiivistää yhteistyötä lentokoneen laskeutumisen ja lähdön välillä.

Toimintatapa vaikuttaa muun muassa lentoyhtiöiden, lentoaseman, lennonjohdon, maahuolintayhtiöiden sekä paikoitussuunnittelun toimintaan. CDM tuottaa tarkempaa ja ajantasaisempaa tietoa lentokoneen lähtemiseen ja saapumiseen liittyvän päätöksenteon tueksi, mikä lisää lentoliikenteen ennustettavuutta.

”Kasvaneen ennustettavuuden ansiosta eri toimijat kykenevät suunnittelemaan toimintaansa paremmin, mikä tehostaa toimintaa ja mahdollistaa kustannussäästöjä", kuvaa CDM-projektin päällikkö Timo Suorto Finaviasta.

"Jotta lentokoneet voivat kääntyä sujuvasti ja tehokkaasti lentoasemalla, tarvitaan suuri joukko eri toimijoiden toimenpiteitä. Mitä paremmin koordinaatio eri toimijoiden välillä sujuu, sitä laadukkaammin ja tehokkaammin lentoasema voi palvella lentoliikennettä.”

Matkustajille uusi CDM-toimintatapa voi näkyä erityisesti lentokoneen lähtiessä portilta. Aiemmin kone saattoi odottaa lentoonlähtövuoroaan rullaamalla kentällä, mutta CDM:n ansiosta kone odottaa vuoroaan portilla moottorit sammutettuina. Luvan saatuaan lentokone käynnistää moottorit, rullaa kiitotielle ja aloittaa lennon.

Matkustajille toimintatavasta ei aiheudu ylimääräisiä viiveitä eikä se lisää lentomatkustajien kustannuksia. Lentoyhtiöille lyhentyneet rullausajat ja vähentynyt tyhjäkäynti näkyvät polttoaineen kulutuksen alentumisena sekä päästöjen vähentymisenä.

CDM-toimintatavan käyttöönoton jälkeen Helsinki-Vantaan CDM-järjestelmä integroidaan eurooppalaiseen ilmaliikenteen säätelyjärjestelmään marraskuussa 2012. Tämän jälkeen lentokoneiden lähtövalmistelusta saatavaa tietoa jaetaan entistä tarkemmin ja täsmällisemmin lentoaseman ja lentoliikennevirtoja Euroopassa koordinoivan Eurocontrolin NM-elimen (Network Manager) kesken, mikä mahdollistaa Euroopan ilmatilan tehokkaamman hyödyntämisen.

CDM tukee Helsinki-Vantaan johtavaa asemaa ja kilpailukykyä

Finavia ja Helsinki-Vantaan lentoasema ovat edelläkävijöitä CDM-toimintatavan kehittämisessä ja käyttöönotossa. Helsinki-Vantaa on seitsemäs CDM:n käyttöönottava lentoasema Euroopassa ja ensimmäinen Pohjois-Euroopassa.

”Helsinki-Vantaa on Finavian ja Suomen lentoliikenteen käyntikortti. Finavian strategian ydin on Helsinki-Vantaan aseman vahvistaminen huippuluokan vaihtoasemana”, kertoo Helsinki-Vantaan lentoasemajohtaja Ville Haapasaari.

"Johtavan aseman säilyttämiseksi Helsinki-Vantaan on erottauduttava eurooppalaisista kilpailijoista niin palvelusisällössä kuin tehokkuudessakin. CDM-toimintatapa tukee Helsinki-Vantaan lähtevän liikenteen täsmällisyyttä sekä Finavian kustannustehokkuutta ja siten asemaamme suosittuna vaihtokenttänä."

CDM:stä suunnitellaan pakollista toimintatapaa eurooppalaisille lentoasemille, joilla on yli 50 000 lento-operaatiota vuodessa. Suomessa Helsinki-Vantaa on lento-operaatioiden määrästä johtuen ainoa lentoasema, jolla toimintatapa otetaan käyttöön.

CDM tuo myönteisiä ympäristövaikutuksia

CDM-toimintatavalla arvioidaan olevan myönteisiä ympäristövaikutuksia. Lyhyempien rullausaikojen ansiosta vähentynyt polttoaineen kulutus alentaa lentokoneiden hiilidioksidipäästöjä, mikä vaikuttaa myönteisesti myös paikalliseen ilmanlaatuun.

Lentokoneiden rullausajan arvioidaan lyhentyvän ruuhka-aikoina jopa 3 minuuttia/lentokone, mikä vähentäisi vuotuisia CO2-päästöjä arviolta 5100 tonnia.

Lisäksi lentokoneiden jäänpoisto- ja estokäsittelyn keskitetty hoitaminen helpottuu, kun tiedonkulku eri osapuolten välillä CDM:n ansiosta parantuu.