Helsinki-Vantaan lentoliikenteen melunhallintasuunnitelma Vantaan ympäristölautakuntaan

Finavia_sign_1Vantaan ympäristölautakunta käsittelee kokouksessaan 21. elokuuta Helsinki-Vantaan lentoaseman liikenteen meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa. Lentokoneiden melua hallitaan lentoasemien käytön suunnittelulla, kansainvälisin melumääräyksin, kehittämällä moottoritekniikkaa, sekä maankäytön suunnittelulla.

EU:n ympäristömeludirektiivi (2002/49/EY) edellyttää jäsenvaltioitansa keräämään, vertailemaan ja välittämään ympäristömelua koskevaa tietoa viiden vuoden välein. Säädökset edellyttävät tietojen pohjalta tehtäväksi meluntorjunnan toimintasuunnitelman.

Liikennevirasto on laatinut meluntorjunnan toimintasuunnitelman vuosille 2013-2018. Toisen vaiheen meluselvitykset valmistuivat 2012 ja torjuntasuunnitelmat keväällä 2013.

Vuoden 2012 keväällä meludirektiivin mukaisista meluselvityskohteista meluntorjunnan toimintasuunnitelmat ovat laatineet Liikennevirasto, Finavia ja suuret kaupungit. Helsinki-Vantaan lentoaseman liikenteen meluntorjunnan toimintasuunnitelma on Helsinki-Vantaan lentoaseman lentokonemelun hallintasuunnitelma.

Finavia on pyytänyt Vantaan kaupungilta lausuntoa meluntorjuntasuunnitelmastaan.

Myös Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi käsittelee parhaillaan Finavian hakemusta Helsinki-Vantaan lentoaseman meluun liittyvistä toimintarajoituksista. Päätöksen on ilmoitettu venyvän kuluvan kesän yli

Melumittauksia

Helsinki-VantaaFinavia tekee meluselvityksiä melutilanteen seurantaa ja kuntien maankäytön suunnittelua varten. Meluselvityksissä tarkastellaan laskennallisesti lentokoneiden melun leviämistä toteutuneisiin tai suunniteltuihin lentoreitteihin ja lentoliikenteen määriin perustuen.

Meluselvityksissä lasketaan lentokonemelun pitkän ajanjakson keskiäänitasoja, joiden avulla tuotetaan eri tunnusluvuin esitettyjä melualuekarttoja.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla on maan ainoa jatkuvatoiminen melun seurantajärjestelmä. Lentokoneiden melua mitataan seitsemällä jatkuvatoimisella melumittausasemalla.

Finavia avasi toukokuussa avannut netissä uuden WebTrak-palvelun, jolla voi seurata pääkaupunkiseudun lentoliikennettä. Koneiden reitit ja melumittausasemien mittausarvot ovat nyt kaikkien nähtävillä tunnin viiveellä karttapohjalla esitettynä.


Lentokoneiden melua hallitaan eri tavoin

Lentokoneiden melunhallinnan keinoja ovat kiitoteiden käyttöperiaatteet sekä lentoreittien suunnittelu. Lentoreittien suunnittelulla voidaan vähentää oleellisesti melua lentoonlähtöjen yhteydessä. 

Laskeutumisten melunhallinnalle turvallisuuskysymykset asettavat erityisiä haasteita; loppulähestyminen suoritetaan kiitotien suuntaista linjaa pitkin, jolloin laskeutumislaitteiden avulla kontrolloidaan korkeuden laskemista ja etäisyyttä kiitotiehen.

Finavialla on käynnissä myös jatkuvan liu'un lähestymisen kehityshanke (Continuous Descent / green approach), joka tähtää ympäristöystävällisempien lentotapojen yleistymiseen.

Hankkeella pyritään vähentämään laskeutuvien koneiden melua, pakokaasupäästöjä ja polttoaineen kulutusta muuttamalla lentäjien, lentoyhtiöiden ja lennonjohdon toimintatapoja

Näillä toimilla liikennettä ohjataan vähiten asutuille seuduille lentoturvallisuuden ehtojen puitteissa.