Helsinki-Vantaan kiitotieremontti vaikuttaa melualueisiin kolmen viikon ajan elo-syyskuussa

HEL_kiitotie_22R04LHelsinki-Vantaan päälähtökiitotien eli kiitotien 22R/04L korjaus- ja perusparannustyöt muuttavat lentomelun suuntautumista kolmen viikon ajan elo-syyskuussa. Finavia parantaa remontin aikana kiitotien infrastruktuuria. Erityisesti remontilla on vaikutusta lähtevien ja laskeutuvien koneiden lentosuuntiin ja melua tulee mm. Pohjois-Helsinkiin.


Lentoonlähtöihin ensisijaisesti käytettävän kiitotie 22R/04L ollessa kiinni lentokoneet nousevat remontin aikana pääosin kiitotieltä 22L/04R. Tavallisuudesta poikkeavaa on myös se, että vilkkaimpina aikoina suihkukoneiden lentoonlähtöihin voidaan käyttää myös poikkikiitotietä 15/33 kohti etelää.

Kiitotie_odotuspaikka_2Lentokonemelua on havaittavissa normaalia enemmän Pohjois-Helsingissä. Espoossa ja Länsi-Vantaalla vaikutuksia on havaittavissa laskeutuvien koneiden osalta pohjois- ja itätuulilla.

 Remontti alkaa 18. elokuuta ja päättyy 6. syyskuuta. Kiitotie on kokonaan suljettu 2. syyskuuta kello 14 asti. Sen jälkeen kiitotie on 6. syyskuuta asti käytössä kello 14–18. Kiitotie avataan jälleen 7. syyskuuta.

Kiitotieremontin aikana tehdään mm. pikapoistumisteiden uudelleenpäällysteitä, uusitaan mittarilähestymisjärjestelmän (ILS) laitteistoa sekä korjataan kiitotien vesistösuojauksia kuten pengeraltaan patoja ja vesiputkitusta.

Lentoliikenteen odotetaan sujuvan normaalisti korjaustöiden aikana. Normaalisti käytettävän kiitotien valinnassa noudatetaan Helsinki-Vantaalla ensisijaisuusperiaatetta, jossa otetaan huomioon turvallisuustekijöiden lisäksi lentokoneiden aiheuttama melu ja liikenteen määrä.

EFHK_melualue_vuonna_2025Viimeisimmän julkaistun eli tammi-maaliskuun lentomelukatsauksen mukaan tammikuussa ensisijaista lentoonlähtökiitotietä 22R käytti 54 % kaikista lentoonlähdöistä, helmikuussa 67 % ja maaliskuussa 66 %. Tammikuussa ensisijaista laskeutumiskiitotietä 15 käytti 24 % kaikista laskeutumisista, helmikuussa 18 % ja maaliskuussa 31 %.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla on Suomen ainoa jatkuvatoiminen melun seurantajärjestelmä. Lentokoneiden melua mitataan yhdeksällä jatkuvatoimisella melumittausasemalla. Ohessa kuva, jossa näkyy Finavian ennuste Helsinki-Vantaan lentoaseman melualueesta vuonna 2025.