Helsinki-Vantaan rajatarkastusautomaattien käyttö laajenee - aluksi mukaan japanilaiset

rajatarkastusautomaatti_3Rajavartiolaitoksen Helsinki-Vantaan automaattiset rajatarkastuspisteet uudistuvat. Käyttäjäkunta laajenee ns. kolmansiin maihin nykyisten suomalaisten ja EU-kansalaisten lisäksi. Käytössä on portugalilaisen Vision-Boxin eGate-ratkaisu, jota yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa on muokattu suomalaiseen ympäristöön soveltuvaksi.


rajatarkastusautomaatti_1Suomenlahden merivartioston komentaja, kommodori Markku Hassinen kertoo kasvavan liikenteen aiheuttavan haasteita liikenteen sujumiseen rajalla ja koko lentoasemalla. Nopea rajatarkastus antaa matkustajille lisää aikaa hyödyntää lentoaseman muita palveluita. Palaute automaateista on ollut positiivista ja jopa 80-90 prosenttia käyttäjistä on klikannut hymynaama-palautteen.

Vuonna 2011 jo noin 300 000 matkustajaa käytti biometristen passien mahdollistamaa automaattista rajatarkastusta. Siinä passin siruun tallennettua kuvatietoa käytetään matkustajan henkilöllisyyden varmistamiseen kasvojen tunnistukseen perustuen. Automaattien toimintaa valvomassa on kuitenkin henkilöstöä, joten rajaturvallisuus ei ole ainoastaan tietokoneiden varassa.

Kaikkiaan Shengen-rajan ylittäjiä oli vuonna 2011 noin 3,6 miljoonaa, joista noin 50% oli EU-kansalaisia. Rajan ylittäneistä EU-kansalaisista noin 60 prosentilla oli biopassi, joten kaikkiaan noin kolmasosa rajan ylittäneistä biopassin omistajista hyödynsi automaattista tarkastusta.

rajatarkastusautomaatti_2Japanin kansalaiset ovat tottuneet automaatioon ja he ovat ensimmäinen ryhmä, joka pääsee EU:n ulkopuolelta käyttämään sujuvaa rajanylitystä. Pilotointijakso on suunnattu Japaniin, koska Helsinki-Vantaalta on sinne kolme päivittäistä lentoa.

Noin 25 prosenttia päivittäisistä japanilaisista matkustajista käyttää jo nyt raja-tarkastusautomaatteja. Rajavartiolaitos on kouluttanut viisi opasta japanilaisten opastamiseen. Heistä kaksi osaa myös puhua japania.

Myöhemmin automaattisten rajatarkastusautomaattien käyttöä laajennetaan myös muihin matalan riskin maihin. Mukaan on tulossa Australia, Etelä-Korea, Kanada, Uusi-Seelanti ja USA.