Helsinkiin uusi dronetoimintaa rajoittava alue - eduskunnan ylle perustettiin UAS-ilmatilavyöhyke

eduskuntataloLiikenne- ja viestintävirasto Traficom on perustanut tilapäisen rajoittavan UAS-ilmatilavyöhykkeen Helsinkiin eduskunnan kiinteistöjen alueelle. Kyseinen Eduskunnan UAS -ilmatilavyöhyke rajoittaa drone-toimintaa alueella valtion ilmailua lukuunottamatta.
Eduskunnan kanslia esitti Traficomille rajoittavan UAS-ilmatilavyöhykkeen perustamista.  Rajoittavan UAS-ilmatilavyöhykkeen perustamiselle ei esitetty sellaisia lausuntoja, jotka olisivat estäneet vyöhykkeen perustamisen. 

eduskunnanUASHelsingin alueen uusin ilmatilavyöhyke eli Eduskunnan UAS tuli Traficomin päätöksellä voimaan 22. marraskuuta 2021. Tehdyllä päätöksellä ilmatilavyöhykkeellä rajoitetaan miehittämättömien ilma-alusten kuten dronejen toimintaa eduskunnan kiinteistöjen alueelle ajalle 22.11.2021 –20.4.2022.  Rajoitukset eivät koske valtion ilmailua.

Eduskunnan UAS, SFC - 150m AGL

601027N 0245558E - 601016N 0245609E - 601016N 0245555E - 601020N 0245552E - 601023N 0245554E - 601027N 0245558E

Lennättäminen vyöhykkeellä voidaan tapauskohtaiseen harkintaan perustuen sallia eduskunnan turvallisuusesimiehen asettamilla erityisehdoilla.

Rajoittava UAS-ilmatilavyöhyke perustetaan myöhemmin ilmailumääräyksellä OPS M1-29. Määräystä sovelletaan 21.4.2022 lähtien.

UAS-ilmatilavyöhyke on Traficomin perustama ilmatilan osa, jossa helpotetaan tai rajoitetaan miehittämättömillä ilma-aluksilla harjoitettavaa toimintaa tai kielletään se toiminnasta aiheutuviin turvallisuuteen, yksityisyyteen, henkilötietojen suojaan, turvatoimiin tai ympäristöön liittyviin riskeihin puuttumiseksi. Kyseisiä alueita voidaan ilmailulain mukaan perustaa määräyksellä enintään kolmen vuoden määräajaksi sekä päätöksellä enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan.

Perinteisten valvottujen ja valvomattomien lentopaikkojen lisäksi UAS-vyöhykkeitä on myös mm. FinnHEMS-lääkärihelikopterin tukikohtien yllä sekä sairaaloiden helikopterikenttien ympäristössä. Helsingissä sellaisia on myös mm. Yhdysvaltain Suomen suurlähetystön yllä.

UAS-ilmatilavyöhykkeet perustuvat EU-komission täytäntöönpanoasetukseen, joka tuli voimaan 31.12.2020.

Helsingissä on myös kolme ilmailun kielto- eli P-aluetta: Kruununhaka, Meilahti ja Munkkiniemi.

Lue myös: