Hornetit Såtenäsiin ja Hawkit Gotlannin saarelle - Ilmavoimat osallistuu Ruotsin LFÖ 21-harjoitukseen

HN_GRSuomen Ilmavoimat osallistuu F/A-18 Hornet -monitoimihävittäjillä ja Hawk-suihkuharjoituskoneilla Ruotsin ilmavoimien Luftförsvarsövning 21 (LFÖ 21) -harjoitukseen. Kyseessä on Ruotsin ilmavoimien vuoden 2021 pääsotaharjoitus 21.–27.10.2021. Myös Suomen merivoimat on mukana samanaikaisesti järjestettävässä Ruotsin Swenex-21 -harjoituksessa yhdessä Ruotsin merivoimien kanssa.

Luftförsvarsövning 21 (LFÖ 21) -sotaharjoituksen aikana lentotoimintaa tapahtuu ympäri vuorokauden useiden päivien ajan. Ilmapuolustustoimintaa harjoitellaan pääosin Ruotsin etelä- ja kaakkoisosissa. Merellä harjoitusalue yltää Ahvenanmereltä Juutinraumaan saakka myötäillen Ruotsin itä- ja etelärannikkoa.

Harjoituksessa on kyse Ruotsin puolustamisesta sekä logistiikkaketjujen tukemisesta sodanajan toiminnassa. Tavoitteena on myös harjoitella yhteistyötä ja koordinoida toimintaa eri puolustushaarojen välillä. Harjoituksen aikana hävittäjät käyttävät myös matalia lentokorkeuksia ja lentävät ylisoonisella nopeudella osalla harjoitusalueista.

Suomen ilmavoimat on mukana Ruotsin kansallisessa LFÖ 21 -pääsotaharjoituksessa sekä ilmapuolustustehtäviä harjoittelevan että harjoitusvastustajaa kuvaavan joukon osana. Suomen ilmavoimien osalta tavoitteena on harjoitella ilmaoperaatioiden suunnittelua ja toteutusta sekä tukikohta- ja johtokeskustoimintaa yhdessä Ruotsin ilmavoimien kanssa.

Hkp14Såtenäsin tukikohtaan tukeutuva kuuden Hornetin osasto osallistuu puolustavan joukon ilmaoperaatioihin. Visbyn tukikohtaan Gotlantiin tukeutuva kolmen Hawkin osasto on puolestaan mukana harjoitusvastustajan lentotoiminnassa.

 Tavoitteena on harjoitella toimintaa tulevaisuuden uhkakuvia ja haasteita vastaan. Ilmavoimat hajauttaa toimintaansa eri puolille Ruotsia ja käytössä ovat Såtenäs, Rönneby, Uppsala, Visby, Halmstad, Linköping ja Kalmari. Harjoituksen aikana saatetaan käyttää myös muita lentopaikkoja kuten maantietukikohtia. Ruotsin ilmavoimien helikopterilaivueen helikopterit osallistuvat Västervikin alueelta merivoimien samanaikaiseen harjoitukseen.

Marinen_VisbyLFÖ21-harjoituksen kanssa samaan aikaan järjestetään myös Ruotsin merivoimien Swenex-21 -harjoitus (Swedish Naval Exercise), joka on osa LFÖ21-harjoitusta. Merivoimat harjoittelee 18.-28. lokakuuta ja mukana on yli 20 merivoimien taistelualusta, korvettia, sukellusvenettä ja partiolaivaa. Kahdeksan harjoituksen aluksista kuuluu Suomen merivoimille.

Swenex-21 tarjoaa jatkumoa Suomen ja Ruotsin merivoimien vahvalle SFNTG (Swedish-Finnish Naval Task Group) -puolustusyhteistyölle. Suomen merivoimien kansallisena tavoitteena on kehittää osaamista kaikilla merisodankäynnin osa-alueilla kotimaan meripuolustukseen ja vahvistaa FISE-tavoitteiden mukaista yhteistoimintakykyä meri- ja ilmakomponentin kanssa. Harjoitus valmistaa samalla Rannikkolaivastoa vuoden 2022 miinantorjunnan NRF-valmiuden ylläpitoon.

Suomen ja Ruotsin ilmavoimat ovat osallistuneet toistensa kansallisiin pääsotaharjoituksiin vuodesta 2016 alkaen osana maiden välistä puolustusyhteistyötä.

Vuonna 2021 molempien maiden ilmavoimat järjestävät pääsotaharjoituksensa lokakuussa. Ruotsin ilmavoimat oli mukana Ilmavoimien Ruska 21 -ilmaoperaatioharjoituksessa 4.–9.10.2021.

Seuraava Ruotsin Luftförsvarsövning -ilmapuolustusharjoitus järjestetään jo keväällä 2022. Suomen ilmavoimat osallistuu myös tähän tapahtumaan. Yksi Ilmavoimien ensi vuoden tavoite kansainvälisissä harjoituksissa on ylläpitää yhteistoimintakykyä Ruotsin kanssa. MH

Lue myös: