HR- ja palkkaulkoistus – riski vai mahdollisuus

A330_ net_AY_finnairHR- ja palkkapalvelun ulkoistamisia tarjoava Silta Oy pohtii tiedotteessaan miten Finnair olisi voinut välttää ongelmat ulkoistuksen yhteydessä. Palvelun ulkoistamisen onnistuminen ei nimittäin ole itsestäänselvää. Tärkeimpiä asioita ovat proaktiivisuus ja asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen ja riskikohtien tunnistaminen.

 Silta Oy:n mukaan ulkoistuksen keskeisiä elementtejä ovat henkilöstön ja/tai osaamisen siirto, palvelun siirto sekä tarvittavien järjestelmien käyttöönotto ja integrointi. Nämä elementit, ja niiden riskikohtien tunnistaminen, ovat edellytys ulkoistuksen onnistumiselle.

Kokenut ja ennakoiva ulkoistuskumppani tunnistaa erilaisten liiketoimintaympäristöjen riskitekijät ja varautuu niihin etukäteen yhteistyössä asiakkaan kanssa. Onnistunut ulkoistus vaatii ainakin asiakkaan liiketoiminnan ymmärtämisen riittävällä tasolla, selkeät ja sisäistetyt yhteiset tavoitteet sekä ammattimaisesti suunnitellun ja toteutetun projektinhallinnan. 

Hyvä ulkoistuskumppani ottaa kokonaisvastuun projektista ja kertoo proaktiivisesti asiakkaalle, mihin tämän tulee varautua siirron eri vaiheissa. 

Silta Oy:n mukaan Suomessa HR- ja palkkaulkoistus ovat vielä Länsi-Eurooppaa ja Yhdysvaltoja huomattavasti harvinaisempia. Ulkoistamisen trendi on kuitenkin vahvasti kasvussa, ja tämän vuoksi osaavan kumppanin rooli korostuu entisestään.

Silta Oy on kasvava asiantuntijaorganisaatio ja alansa markkinajohtaja, joka antaa asiakkaalle mahdollisuuden keskittyä ydintoimintaansa tarjoamalla proaktiivista, joustavaa ja korkealaatuista HR-, palkka- ja taloushallinnon palvelua.

Yhtiö on perustettu vuonna 2001  ja sen henkilöstöön kuuluu noin 300 HR-osaajaa. Liikevaihto vuonna 2012 oli 24,7 miljoonaa euroa.

Silta Oy: HR- ja palkkaulkoistus – riski vai mahdollisuus: miten Finnair olisi voinut välttää ongelmat ulkoistuksen yhteydessä?

HS:n tiedotteeseen liittyvä artikkeli