Ilmavoimien Learjet oli törmätä pelastuslaitoksen droneen Valkeakosken yllä - OTKES aloittaa tutkinnan

Learjet_grey_0418(Päivittynyt 15.58) Onnettomuustutkintakeskus  käynnistää turvallisuustutkintalain nojalla tutkinnan 6.2.2019 tapahtuneesta vakavasta vaaratilanteesta, jossa Ilmavoimien Gates Learjet 35 A/S ja Pirkanmaan pelastuslaitoksen Phantom 4 -tyyppinen drone olivat yhteentörmäysvaarassa Valkeakoskella.

Pirkanmaan pelastuslaitos ilmoitti tapahtuneesta läheltäpiti-tilanteesta viranomaiselle, josta tieto kulkeutui onnettomuustutkintakeskukselle. Vaaratilanne sattui pelastuslaitoksen harjoituksen aikaan Valkeakoskella. Drone oli tuottamassa harjoitukseen tilannekuvaa.

"Learjet lensi hyvin matalalla lentokorkeudella ja pelastuslaitoksen dronen korkeus oli noin 60 metriä. Vielä ei ole vahvistettua tietoa havaitsivatko Ilmavoimien ohjaajat pelastuslaitoksen dronea. Molemmat osapuolet ovat lentäneet sääntöjen puitteissa", kertoo OTKESin ilmailuonnettomuuksien johtava tutkija Kalle Brusi Lentoposti.fi:lle.

"Molemmat ilma-alukset olivat alustavien tietojen mukaan ilmassa eri tehtävillä", tarkentaa Brusi.

Vaaratilanne tapahtui siis erittäin matalalla ja kyseessä on valvomaton ilmatila.

Dronella on valvomattomassa ilmatilassa mahdollista nousta sääntöjen mukaan jopa 150 metrin korkeudelle ilman erillistä ilmatilavarausta tai poikkeuslupaa.

phantom_nelikopteriPirkanmaan pelastuslaitoksella on käytössään kuusi kaupallisesti saatavilla olevaa DJI:n Phantom 4 -kuvauskopteria (Phantom arkistokuvassa oikealla), joista yksi osallistui harjoitukseen 6. helmikuuta. Kyseisissä droneissa ei ole valaistusta, joka voisi helpottaa havainnointia.

Pelastuslaitos käyttääkin laitteita ainoastaan valoisaan aikaan. Mahdollisesti suurella nopeudella lentävän Learjetin miehistö ei välttämättä ole edes nähnyt kyseistä dronea.

"Tunnuksella 081 lentänyt dronemme ylläpiti ja taltioi tilannekuvaa maastoharjoituksessamme noin 60 metrin korkeudessa. Harjoituksesta oli ilmoitettu lennonjohdolle. Noin kello 12.08 Ilmavoimien kone lensi harjoitusalueen yli ja meni läheltä dronea", kertoo Pirkamaan pelastuslaitoksen palopäällikkö sekä tilanne- ja johtokeskuksen päällikkö Ari Vakkilainen Lentoposti.fi.lle.

Pelastuslaitos teki tapahtuman jälkeen saman päivän aikana ilmoituksen vaaratilanteesta lennonjohtoon ja Ilmavoimille.

Sotilasilmailun minimilentokorkeudet eroavat siviili-ilmailumääräyksistä. Sotilasilmailussa noudatetaan sotilasviranomaisen ja/tai Sotilasilmailun viranomaisyksikön määräyksiä minimilentokorkeudesta.

Ilmavoimat lentää Learjeteillään mm. materiaali- ja henkilökuljetus- sekä maalinhinaustehtäviä. Kolmella koneella on myös valmius suorittaa valokuvaus-, laskeumatiedustelu- ja merivalvontalentoja.

"Sotilasilmailun viranomaisyksikkö (SVY) on keskustellut tapauksen tutkinnasta Onnettomuustutkintakeskuksen kanssa. Keskustelun jälkeen Onnettomuustutkintakeskus on päätynyt siihen, että se käynnistää tapauksesta turvallisuustutkinnan. Ilmavoimat avustaa Onnettomuustutkintakeskusta siten kuin se pyytää toimittamalla tarvittavaa dataa tutkintaryhmän käyttöön", kertoo Tuomas Saavalainen Ilmavoimien viestinnästä Lentoposti.fi:lle.

Sotilasilmailun viranomaisyksikkö odottaa Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinnan tuloksia ja päättää mahdollisesti tarvittavasta sotilasilmailun turvallisuustutkinnasta tarvittaessa erikseen.

OTKESin vaaratilanteen tutkintaryhmän johtajaksi nimetään psykologian tohtori Mika Hatakka ja jäseniksi liikennelentäjä Mika Kosonen sekä kapteeni evp. Raine Lehtonen. Tutkinnan johtaja on ilmailuonnettomuuksien johtava tutkija Kalle Brusi.


Drone törmäys lentokoneelle lintutörmäystä vaarallisempi

Julkaistujen tutkimusten ja tehtyjen mallinnusten mukaan drone aiheuttaa lintutörmäystäkin suuremman vaaran lentokoneille ja helikoptereille jopa lintutörmäystä pienemmillä kohtaamisnopeuksilla.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom huomautti helmikuussa 2019 uudessa turvallisuustiedotteessaan drone-lennättäjiä sekä perinteisiä miehitettyjä ilma-aluksia lentäviä huoimiomaan toisensa ilmassa.

Päivitys 11.12: Lisätty Pirkanmaan pelastuslaitoksen Ari Vakkilaisen haastattelu.
Päivitys 15.58: Lisätty Ilmavoimien antama kommentti vaaratilanteen selvittämiseksi.

Lue myös: