ISS Aviation neuvottelee henkilöstönsä kanssa asiakassopimustilanteestaan sekä toimintaedellytyksistään

ISS Aviation Oy käynnistää yhteistoimintalain mukaiset koko työntekijähenkilöstöään koskevat neuvottelut. Neuvottelut alkavat 8. kesäkuuta ja ne koskevat noin 300 henkilöä.

Toimenpiteillä pyritään turvaamaan ISS Aviationin kilpailukyky. Taustalla ovat yhtiön heikko kannattavuus ja sopimuskumppaneiden antamat varoitukset maahuolintapalvelusopimusten mahdollisista ennenaikaisista irtisanomisista. Lisäksi ISS Aviationille on esitetty useita vahingonkorvausvaateita maapalvelutyöntekijöiden ja matkustajapalveluvirkailijoiden 27. toukokuuta 2011 tapahtuneen ulosmarssin vuoksi. 

Yhteistoimintaneuvottelussa käsitellään heikon kannattavuuden lisäksi mahdollisten sopimusten ennen aikaisten päättymisten ja/tai vahingonkorvausvaateiden johdosta työnantajan harkitsemien mahdollisten päätösten henkilöstövaikutuksia ja eri vaihtoehtoja. Työnantajan laatiman arvion mukaan toimenpiteet saattavat johtaa pahimmillaan koko työntekijähenkilöstöä koskeviin osa-aikaistamisiin, lomauttamisiin tai työsuhteiden päättymisiin.

Neuvotteluissa noudatetaan yhteistoimintalaissa säädettyjä neuvotteluaikoja. Neuvottelujen arvioitu päättymisajankohta on aikaisintaan 20. heinäkuuta 2011. Mahdolliset toimenpiteet tullaan aloittamaan välittömästi neuvotteluiden päätyttyä.