Kaikki jäsenet vaihtuivat Finnairin osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa

A350_x3_A330Finnairin osakkeenomistajien nimitystoimikunta uudistui kokonaan, kun kaikki neljä jäsentä vaihtuivat. Vuosittain nimettävän toimikunnan tehtävänä on mm. valmistella ja esitellä Finnairin yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäseniksi ja heidän palkkioistaan.

Finnairin osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan on nimetty  työ- ja elinkeinoministeriön ylijohtaja Pekka Timonen, Planmecan toimitusjohtaja Heikki Kyöstilä ja Ilmarisen sijoitusjohtaja Mikko Mursula. Lisäksi nimitystoimikuntaan kuuluu Finnairin hallituksen puheenjohtaja Jouko Karvinen.

Finnairin vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti nelijäseninen osakkeenomistajien nimitystoimikunta on pysyvä elin yhtiön hallinnossa.

Yhtiön osakasluetteloon syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröidyillä kolmella suurimmalla osakkeenomistajalla on jokaisella oikeus nimetä yksi jäsen toimikuntaan. Lisäksi toimikunnan jäsenenä toimii Finnairin hallituksen puheenjohtaja.

Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten lukumääräksi, hallituksen jäseniksi sekä heidän palkitsemiseksi. Lisäksi toimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Nyt valittu nimitystoimikunta toimittaa 31.1.2018 mennessä yhtiön hallitukselle ehdotuksensa esitettäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa.