KHO hylkäsi MLY:n valituslupahakemuksen koskien Malmin lentoaseman suojelua

HF_terminaali_3Korkein hallinto-oikeus (KHO) hylkäsi Malmin lentoaseman ystävät ry:n (MLY) valituslupahakemuksen koskien Helsingin hallinto-oikeuden heinäkuussa 2022 antamaa päätöstä Malmin lentoaseman suojelusta. KHO julkisti päätöksensä 7. joulukuuta 2022.

KHO hylkäsi valituslupahakemuksen koskien rakennusperinnön suojelemista eikä siten anna ratkaisua valitukseen. KHO toteaa päätöksessään, että muutoksenhakija ei ole esittänyt perustetta, joka olisi johtanut valitusluvan myöntämiseen. Asian ratkaisivat KHO:n presidentti Kari Kuusiniemi sekä oikeusneuvokset Mika Seppälä ja Kari Tornikoski. MLY haki muutosta Helsingin hallinto-oikeuden 5.7.2022 antamaan päätökseen nro H3966/2022.

Malmin lentoaseman ystävät ry oli esittänyt Malmin lentokenttäaluetta suojeltavaksi kokonaisuutena rakennusperintölain nojalla. Asia laitettiin vireille lokakuussa 2015 noudattaen valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön (RKY 2009) linjausta. Asia eteni monimutkaisten vaiheiden jälkeen korkeimman hallinto-oikeuden arvioitavaksi. 

MLY:n arvion päätös saattaa muodostua merkittäväksi ennakkopäätökseksi RKY-alueiden suojelun käsittelyssä. Malmin lentoasema on kansallisesti ja kansainvälisesti poikkeuksellisen merkittävä kohde, joka olisi MLY:n lausunnon mukaan ansainnut perusteellisemman käsittelyn.

“Asiaa on käsitelty useasti ELY-keskuksessa ja ympäristöministeriössä. Varsinkin ympäristöministeriön kahden eri päätöksen täysin päinvastainen tulkinta asiassa hämmentää: miten eri ministerien aikaan lakia voidaan tulkita niin eri tavalla?”, hämmästeli MLY:n puheenjohtaja Timo Hyvönen.

Malmin lentokenttä on edelleen virallisesti lentokenttä, jonka pitolupa on Malmin lentokenttäyhdistys ry:llä. Malmin lentoaseman ystävät ry  aikoo edelleen jatkaa työtään Malmin lentoaseman kehittämiseksi ja säilyttämiseksi.

Lentokentän tilanne on edelleen avoinna ja käynnissä on lukuisia hallintovalituksia liittyen kaavoitukseen, maanvuokraan ja rakentamiseen. Yleiskaavaa koskeva KHO:n päätös on tällä hetkellä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyssä.

“Jos suojelu ei toteudu luvatusti asemakaavalla, saattaa tulla eteen tämän suojeluesityksen uusinta", päätti Hyvönen.

Lue myös: