Lentäjäliitto: Ilmailualan tuorein kilpailua vääristävä trendi tuo kaupallista etua

Lineup_jono_1Merenkulusta tuttu mukavuuslippukäytäntö on nyt saavuttanut ilmailun, kertoo Suomen lentäjäliitto FPA. Rekisteröimällä lentoyhtiö maahan, jossa valvonta ja lainsäädäntö ovat kevyempiä ja työntekijäoikeudet heikompia saavutetaan suurta kaupallista hyötyä. Vaikutukset ovat vakavat.

Mukavuuslippukäytäntö aiheuttaa suurta vahinkoa yhteiskunnallisella tasolla ja on uhka lentoturvallisuudelle. Kilpailu vääristyy, lentävän henkilökunnan työpaikat ja verotulot siirtyvät kolmansiin maihin, ja viranomaisvalvonta hankaloituu merkittävästi.

Lentäjäliiton mukaan ilmiö on levinnyt laajalle ja aiheuttaa uudenlaisia ongelmia esimerkiksi viranomaisvalvonnan osalta, kun lentoturvallisuutta valvovat viranomaiset ovat tulosvastuullisia ja kilpailevat keskenään lentoyhtiöasiakkaista.

"Viranomaisvalvonta hankitaan yhdestä maasta, verojen maksu hoidetaan ehkä toiseen, työntekijät otetaan kolmannesta ja toiminta tapahtuu neljännessä. Haaste on iso ja vaatii suurta poliittista kannanottoa”, sanoo Suomen Lentäjäliiton puheenjohtaja. Sami Simonen.

FPA_Sami_Simonen"Euroopassa työsopimusshoppailu pakottaa perinteiset lentoyhtiötkin kokeilemaan rajojaan,” toteaa Simonen.

”EU:n vapaa markkina-alue aiheuttaa vakavia lieveilmiöitä alalla, jossa liikkuvuus on äärimmäistä. Pelisäännöt eivät ole selvät ja tuntuu siltä, että röyhkein yritys palkitaan.”

Jopa vapaan markkinatalouden Amerikassa on hyökätty ongelmaa vastaan. Työehtojen hankkiminen halvan tuotannon maista on uhka, jota siellä vastustetaan yli puoluerajojen. Suomessa ja Euroopassa asiasta ei juuri puhuta.

”Olisiko jo aika puolustaa oman alueen hyvinvointia, kunnes pelisäännöt sovittu?”, kysyy Simonen.

”Valtaosa suomalaisesta teollisuudesta on  karannut ulkomaille. Jäljelle on jäänyt lähinnä tytäryhtiöteollisuutta, josta raha ei jää Suomeen, vaan valuu muihin maihin. Annetaanko myös ilmailualalla virheen tapahtua?”

EU:ssa on nyt käynnistetty työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu, jossa ovat mukana kaikki ilmailun eri osa-alueet. Lentomiehistöjen työryhmä on osoittanut EU:n parlamentille, ministerineuvostolle ja komissiolle vaatimuksen ilmiön poiskitkemisestä Euroopan alueella. Vaatimuksessa mm. esitetään lentoyhtiön kotipaikaksi soveltuvan vain sen, josta yhtiö operoi, ja josta sen miehistöt toimivat.

approachSuomessa ilmailuala on jo pilkottu ja osittain myyty ulkomaille tai ulkoistettu. Mikäli mukavuuslippukäytäntö pesiytyy Eurooppaan, koko ilmailuala on vaarassa Suomessa ja jopa Euroopassa.

Vuonna 2012 julkaistun tutkimuksen mukaan ilmailuala työllisti silloin suoraan tai välillisesti yli 100 000 ihmistä Suomessa.

Kansainvälisen ilmakuljetusliiton IATAn tekemän tutkimuksen mukaan Suomen bruttokansantuotteesta yli kolme prosenttia tuli lentoliikenteestä. Alan yritykset maksoivat noin 900 miljoonaa euroa veroja ja sosiaaliturvamaksuja.


”Uusi suuntaus on kestämätön ilmailulle ja Suomelle, Euroopasta puhumattakaan. Veroton palkka singaporelaisen henkilövuokrausyhtiön kautta saattaa houkutella  - ja on jo nykypäivää - mutta se ei saa olla tulevaisuutta. Nyt vaaditaan nopeaa reagointia, ennen kuin on liian myöhäistä.”, Sami Simonen toteaa.


Lue myös: