Lentoliikenteen päästökaupan todentajaohje valmistui

Euroopan akkreditointielin EA on päivittänyt todentajaohjeen (EA-6/03:2010), joka koskee lentoliikenteen päästökaupan todentajien pätevyyden arvioimista ja hyväksymistä.

Ohje perustuu päästökauppadirektiiviin 2003/87/EY ja direktiivin lentoliikennettä koskevaan muutokseen 2008/101/EY. Ohje on merkityksellinen lentoliikenteen tarkkailun ja todentamisen osalta jo vuonna 2010. Ohje hyväksyttiin EA:ssa tammikuun alussa ja se tulee voimaan 1.3.2010.

Ohje sisältää vaatimukset lentoliikenteen päästökaupan todentajien pätevyyden varmistamiselle, akkreditoinnille ja toimivaltaisen viranomaisen hyväksymiselle. Suomessa lentoliikenteen päästökaupan todentajat hyväksyy Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.

EA:n toimintaohje

Trafi tiedote

Euroopan akkreditointielin