Suomen lentoliikenteen päästökaupan hiilidioksidipäästöt 2,6 miljoonaa tonnia 2010

Suomen lentoliikenteen päästökaupan CO2 -päästöt on ensimmäistä kertaa virallisesti ilmoitettu viranomaiselle. Vuoden 2010 ilmoitetut päästö- ja tonnikilometrimäärät muodostavat perustan maksutta jaettaville päästöoikeuksille. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi vastaa lentoliikenteen päästökaupan käynnistämisestä Suomessa.

Suomen koti- ja ulkomaan lentoliikenteen päästökaupan piirissä olevat hiilidioksidipäästöt olivat vuonna 2010 noin 2,6 miljoonaa tonnia CO2. Koko Euroopan päästökaupan piirissä olevista päästöistä Suomen osuus on arviolta hieman yli 1 %

Suomalaiset lentoyhtiöt ovat osallistuneet aktiivisesti päästökaupan käynnistämiseen. Viime vuoden kevään tuhkapilvellä sekä lentoliikenteen maailmanlaajuisella taantumalla voidaan kuitenkin olettaa olleen vaikutusta vuoden 2010 päästömääriin.

Lentoliikenteen päästökauppa alkaa vuonna 2012. EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluville lentoyhtiöille tullaan jakamaan päästöoikeuksia yhteensä noin 180 miljoonalle päästötonnille. Luku perustuu Euroopan komission maaliskuussa 2010 ilmoittamaan laskelmaan lentoliikenteen aiemmista päästöistä. Luku ei sisällä ETA -maihin suuntautuneita lentoja. Näiden osalta maksutta jaettavien oikeuksien määrä vahvistetaan myöhemmin.

Arvioidaan, että lentoliikenteen kokonaispäästöt muodostavat maailmanlaajuisesti noin kolme prosenttia ihmisen aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä. Päästökaupalla pyritään lentoliikenteen aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen kustannustehokkaasti.