Lentosää siirtyi Finavialta Ilmatieteen laitokselle

ThunderstormsIlmatieteen laitos vastaa 1. kesäkuuta 2012 alkaen lentotoimintaan liittyvistä säähavainnoista 25 Finavian lentoasemalla. Havaintotoiminnan siirtymää on valmisteltu yhteistyössä Finavian kanssa viime kesästä lähtien. Siirtymävaiheessa keskeistä on varmistaa toiminnan jatkuvuus.

"Alkuvaiheessa investoidaan lentokenttien säähavaintolaitteiston uusimiseen", Ilmatieteen laitoksen Havaintoyksikön päällikkö ja projektia vetänyt Keijo Leminen selvittää. "On tärkeää, että havaintoja tehdään modernilla ja laadukkaalla havaintolaitteistolla."

Säähavainnot ovat kriittisessä roolissa lentotoiminnassa. Säähavaintojen tuottaminen kaikissa olosuhteissa on Ilmatieteen laitoksen ydintoimintaa. Ilmatieteen laitoksen tuotantojärjestelmä on varmistettu ja valvottu ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Ilmatieteen laitoksen operatiivisen toiminnan rinnalla on vahva ilmakehätieteisiin liittyvä asiantuntemus, jota hyödynnetään myös lentosäähavaintotoiminnan laadun varmistamisessa ja toiminnan kehittämisessä.

Lentosään havaintopalvelutoiminnassa on ensisijaisen tärkeää varmistaa lentoturvallisuus laadukkaiden ja luotettavien säähavaintojen avulla. Ilmatieteen laitoksen tavoitteena on kehittää lentosäähavaintojen laatua asiakastarpeiden mukaisesti ja tarjota palvelua kustannustehokkaasti.

"Asiakkaiden eli havaintotietojen käyttäjien kokemukset ovat olleet avainasemassa havaintopalvelun toiminnan kehittämisessä ja tämän muutoksen suunnittelussa", Sää ja turvallisuus –tulosalueen johtaja Juhani Damski kertoo.

Muutosprojektin ohjausryhmää on johtanut liikenne- ja viestintäministeriö ja sen työssä ovat olleet mukana Puolustusvoimat, Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto sekä Ilmatieteen laitos ja Finavia.

Kohti havaintopalvelukeskusta

Lentosäähavaintopalvelujen siirtyminen Ilmatieteen laitokselle on ensimmäinen vaihe säähavaintopalvelukeskuksen perustamisessa. Tavoitteena on, että kaikkia kansallista turvallisuutta ja yhteiskunnan toimivuutta takaavia säähavaintopalveluita voitaisiin tulevaisuudessa tarjota keskitetysti asiakkaiden tarpeen mukaan. Tällä hetkellä säähavaintoja tuottaa Ilmatieteen laitoksen ja Finavian lisäksi mm. Liikennevirasto.