Liikuntarajoitteisten ja vammaisten matkustajien tarve avustuspalveluille lisääntyy tulevaisuudessa

avustettavat_2Liikenteenturvallisuusvirasto Trafi ennustaa liikuntarajoitteisten ja vammaisten matkustajien avustuspalveluiden tarpeen lisääntyvän entisestään. EU alueella lentoasemat on velvoitettu tarjoamaan apua ennakkoilmoituksien mukaan. Avuntarpeen lisääntyminen on tuttu ilmiö myös Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Euroopan alueella maksutonta avunantoa annetaan matkustajille, joiden liikuntakyky on rajoittunut fyysisen vamman tai kehitysvamman takia. Avunantoa on tarjolla näkö- tai kuulovammaisille, tilapäisesti liikuntarajoitteisille, iäkkäille sekä muista syistä erikoisapua tarvitseville.

Finavia arvioi vuoden 2013 aikana avustavansa noin 31 500 liikuntarajoitteista tai muuten apua tarvitsevaa matkustajaa Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Määrä on kasvanut vuodesta 2012 noin viidellä prosentilla. Aikaisempina vuosina avustettavien matkustajien määrän kasvu on ollut 10-15 prosentin luokkaa.

"Kuukausittain määrät vaihtelevat paljon. Kesäkuukaudet ovat vilkkaimpia, kesä-, heinä- ja elokuussa on avustettavia matkustajia reilut 3000 kuukaudessa. Hiljaisimpina kuukausina, marras-, tammi- ja helmikuussa avustamista tarvitsee alle 2000 matkustajaa", kertoo Minna Jämsen Finavian viestinnästä.

Helsinki-Vantaalla avustamispalvelua tuottaa palveluyritys Lassila&Tikanoja Oyj.


EY-asetuksen velvoittamaa avustamista

Lentoasemien tulee tarjota avustavia palveluja liikuntarajoitteisille henkilöille heidän erityistarpeidensa mukaan. Vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien oikeuksia säätelee EY-asetus.

avustettavat_1Matkustajan tulee kuitenkin ilmoittaa avuntarpeesta lentoliikenteen harjoittajalle tai matkanjärjestäjälle vähintään 48 tuntia ennen lennon lähtöaikaa.

”On tärkeää, että matkustaminen on sujuvaa vammasta tai liikuntarajoitteesta huolimatta”, toteaa Trafin asiantuntija Kirsi Tervola.

Vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden syrjimättömyys ja tasa-arvo liikenteessä kaikkien liikennemuotojen osalta sekä erilaiset maksuttomat avustuspalvelut onkin määritelty jo EU:n asetuksissa.

”Avustuspalveluita voivat käyttää kaikki, jotka niitä tarvitsevat joko pysyvän tai väliaikaisen vamman tai liikuntarajoitteen takia. Myös korkea ikä sinänsä oikeuttaa avustuspalveluiden saamiseen tarvittaessa”, muistuttaa Tervola.

Matkustajan oikeuksia Suomessa valvovat Trafi sekä Kilpailu- ja kuluttajavirasto.

Trafi: Vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien oikeudet lentoliikenteessä

Finavia: Tarvitsetko apua liikkumisessa?